Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1085 Ytre festningsgrav

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Ytre festningsgrav
Inventarnummer 1085
Byggeår 1682 og senere
Opprinnelig bruk Forsvarsanlegg
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele verket
Vernebegrunnelse Del av festningsverket
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Tørr vollgrav mellom Ravelinporten og Donjonen.  
Annet NRA KHB m3-3  

1682
Gyldenløve hadde gitt ordre om at Dragens bastion skulle fylles med jord tatt fra graven om Ravelinet (Ytre festningsgrav), som på samme tid ble gravet ut. I arbeidsrapporten for året hevdes graven for størstedelen å være ferdig, men arbeidet ble fortsatt i 1692. (Widerberg 1963: 65, 75)
1703
Kommisjonen av 1703 foreslo en rekke forbedringer på Fredriksten, bl.a. av utenverkene. Det ble bl.a. lagt til grunn at Ravelinet (1082) og kontreskarpen mot øst (1086) ikke kunne dekke foten av hovedfestningen på denne siden. Kommisjonen foreslo derfor oppført et redangverk (et sagtakket verk) med samme høyde og tykkelse som det bestående ravelinet. (Widerberg 1963: 93) Verket figurerer senere som Enveloppen i budsjettforslaget, og ble oppført i perioden 1706-09. (Widerberg 1963: 97) Vi deler det idag inn i Enveloppen I-IV (Enveloppen III kalles gjerne Huths batteri). I takt med at disse verkene ble bygget, ble antagelig Ytre festningsgrav forlenget tilsvarende.
1717
Det ble denne sommeren utført minering i graven utenfor Enveloppen I, så den ble dypere. (Munthe 1906: 630)
1903
Vannsisterne bygget i Ytre festningsgrav.

Ingen treff