Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0753 Parkanlegg

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Parkanlegg
Inventarnummer 0753
Byggeår -
Opprinnelig bruk Kommandanthage, naturområde
Nåværende bruk Parkanlegg rundt festningen
Vernestatus Fredet
Verneomfang Park og skog rundt festningens bygninger og anlegg.
Vernebegrunnelse Nasjonale Festningsverk har vedlikeholdsansvar for ca 100 dekar parkanlegg. Kommunen har vedlikeholdsavsvar for ca 600 dekar, hvorav en stor del disponeres av campingplassen. Få festninger har et så stort forterreng som Fredriksten. Området består av et spennende og variert landskap av park og skog. Det er derfor viktig å sikre området mot avskoging og etablering av veier og turstier under hensyntagen til biologisk mangfold og elementene i landskapet.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Vegger Minnestøtter for Karl XIIs død i 1718, veier, stier  
Annet NRA KBK XVIII 32 a, RA tegningsarkiv 94-1448  

Parkanlegget er sannsynligvis oppstått som en forlengelse av de opprinnelige nytte-hager knyttet til festningen, som 1129 Kommandantens hage. Ved avmilitariseringen av Fredriksten er nok området i tiltagende grad blitt parkmessig opparbeidet og revegetert.

Ingen treff