Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1087 Vestre kontreskarpe

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Vestre kontreskarpe
Inventarnummer 1087
Byggeår 1699
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele verket
Vernebegrunnelse Del av festningsverket
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Frittstående, tenaljert bruddsteinsmur fra Donjonen til Dronningens bastion.  
Annet NRA KHB m3-4  

1699
Lange linje oppført av løs mur. Ble betegnet som «en ny Ravelin mellem Donjon og Dronningens Batteri» Det medgikk i alt 6650 lass kampestein. (Widerberg 1963: 77; Munthe 1906: 430)
1699
Navnet lange linje tidligere benyttet på Fredriksten, men da i forbindelse med de gamle verker mellom Gammelporten og Christianopel. (Munthe 1906: 430) Vi leser f.eks. hos Widerberg (s. 50) at det i 1675 ble arbeidet med å forsyne den lange linje over østre port med brystvern og bro.
1700
Det ble satt opp en corps de garde og gjort banketter av tre. Verket er i besiktigelsesforretning av 1701 beskrevet slik: Fra Donjonen går en løs mur (Lange linje) til skulderpunktet av Dronningens bolverk. Murene er dekket med torv Bankettene er provisoriske og består av gamle bord lagt på bukker. (Widerberg 1963: 78)
1702
Bankettene erstattet med tilsvarende av jord og løs mur, med stein utsprengt på stedet. (Widerberg 1963: 78)
1709
Enveloppen IV (mellom Donjonen og Nordre kurtine) oppført innenfor 1087. Dette var en del av arbeidet med å forsterke nordøstfronten, som helt siden Gyldenløvefeidens tid var regnet som festningens svakeste. Som forbindelse mellom Enveloppen IV og 1087 ble det satt inn en «av gråsten hvelvet sortiport» nær 1075 Nordre kurtine. Gråsteinen ble tatt ut ved sprengninger i selve verkene. (Munthe 1906: 485f)
1778
Berget ved foten av ytre Enveloppe mellom Dronningens bastion og Donjonen sprengt bort for å skaffe muren en høyde av 12 fot (minimumskrav ved et overraskelsesangrep). (Widerberg 1963: 198)

Ingen treff