Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0035 Kommandantboligens lysthus

Inventaropplysninger   
Inventarnavn Kommandantboligens lysthus
Inventarnummer 0035
Byggeår 1830
Arkitekt B. N. Garben
Opprinnelig bruk Lysthus
Nåværende bruk Lysthus
Antall etasjer 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Lysthus fra perioden 1800–1850 er sjeldne, og dette er et av de få som er lite forandret. Kavli regner lysthuset til en gruppe av små bygninger som Garben synes å ha laget «con amore», men som han utvilsomt har lagt en del arbeid i. Gruppen omfatter ellers Corps de garde (0028) og Klokketårnet (0013). (Kavli 1963: 381f)
Eksteriør  
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Pusset ringmur av gråstein. Trebjelkelag over jordgulv. Finhugne granittblokker under pilastre  
Bæresystem Bindingsverk  
Vegger Utvendig kledd med stående lektekledning. Innvendig panelt. Klassiske pilastre ved åpning og som hjørnekasser mot hagen. Karnissprofilert, grov gesimslist.  
Tak Valmtak av tretakstoler med ark. Tekket med rødmalte, stangfalsede stålplater.  
Annet FB arkiv  

1830
Antagelig oppført samtidig med kommandantboligen. To utkast finnes bevart, begge tegnet av B.N. Garben.
1842
Lysthuset beskrives nå å være oppført av bindingsverk, ut- og innvendig panelt og oljemalt. (Statens eiendommer)
1896
Taket beskrives nå å være tekket dels med zink, dels med papp. (Statens eiendommer)
1975
«Paviljongen» (vel nok lysthuset) malt innvendig. (Vollmesterarkivet)
1980
Lysthuset restaurert. (Vollmesterarkivet)
1981
Div. blikkenslagerarbeid. (Vollmesterarkivet)

Ingen treff