Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1075 Nordre kurtine

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Nordre kurtine
Inventarnummer 1075
Byggeår 1664 og senere
Opprinnelig bruk Del av muren rundt citadellet.
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele kurtinen
Vernebegrunnelse Del av festningsverket
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Bruddsteinsvollmur delvis med åpne dekningsrom i bakmuren. Sortieport til 1084 Enveloppen IV.  
Annet FB arkiv  

1664
Et lite stykke av Nordre kurtine oppført i forbindelse med Dronningens bastion. Om det resterende stykke er anført: Er ennå ikke sammensluttet, men kan lett forbygges med tømmer, hvis noe skulle påkomme, da det på den andre side, hvor oppkomsten er, er et steilt berg, som kan forsvares med letthet. (Widerberg 1963: 32)
1684
Kurtinemuren var nå forsynt med tak og rimeligvis tegltekking til avledning av vann. (Munthe 1906: 424)
1698
Kurtinen lå lenge uten brystvern og vollgang. I 1698 ble det satt opp åtte pilarer av grov mur. Det var meningen at det senere skulle bli slått hvelv mellom disse for å danne vollgang. (Widerberg 1963: 72)
1701
I beskrivelsen til et kart av året (gjengitt hos Munthe 1906: 425) fremgår at det ennå ikke er etablert noen vollgang, og at kurtinen heller ikke er blitt terrassert ennå.
1702
Det ble endelig lagt en provisorisk vollgang av tømmer oppå pilarene, med tilhørende trapper. (Widerberg 1963: 72)
1703
1703-kommisjonen foreslo at «kurtinen mellom Dronningens bolverk og Prins Fredrik» reguleres i høyden slik at den blir omtrent horisontal, så trevollgangen kan sløyfes. (Widerberg 1963: 92) Forslaget synes ikke å ha kommet til utførelse.
1705 - 1709
Omfattende utbedring og ombygging av utenverkene, i henhold til 1703-kommisjonens forslag. Det ble bl.a. dannet en kontinuerlig tenaljert linje omkring de indre verkene fra Dragen til Nordre kurtine. I 1708 ble det åpnet en sortieport gjennom kurtinen ut til det nybygde Enveloppen IV (1084) – dengang kalt Nordre ravelin. (Munthe 1906: 485f)
2009 - 2010
Store deler med overheng og løs stein er tatt ned og re-murt. Muring av nytt kasemattak i kasematt nr 1. Re-etablering av steintrapper. Krafset og re-fuget begge sider av kurtinen. Nytt toppdekke med profil og bentonittleire med gressdekke.

Ingen treff