Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1083 Ravelinets tenalje

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Ravelinets tenalje
Inventarnummer 1083
Byggeår 1785
Opprinnelig bruk Dekning av Ravelinporten og Lynetten
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele verket
Vernebegrunnelse Del av festningsverket
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Tenaljert utenverk oppført av bruddstein med bakmurt torvsatt brystvern.  
Annet RAk/94-1448  

1784 - 1785
I bygningsprosjektet for 1784 beskrives en forfalt halv-redutt i den inngående vinkel mellom Underdragen og Enveloppen [Enveloppen her brukt som fellesbetegnelse på den lange tenaljerte linje mellom Overdragen og Nordre kurtine, jfr. Munthe 1906: 485]. Her foreslås det isteden å anlegge et tenaljeverk, dels for å oppnå bedre defensjon, dels for bedre å dekke festningens hovedinngang (1120 Ravelinporten), dels for å gi den like ovenfor liggende Halve måne (1092 Lynetten) en horisontal og tilstrekkelig indre defensjon. Arbeidet ble utført året etter. (Widerberg 1963: 198)

Ingen treff