Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0050 Braadland hovedbygning og sidebygning

Inventaropplysninger
Inventarnavn Braadland hovedbygning og sidebygning
Inventarnummer 0050
Byggeår Hovedbygningen: 1993
Arkitekt Øistein Rustad
Opprinnelig bruk Hovedbygningen: Klasserom, grupperom for forvaltningsutdannelsen.
Nåværende bruk P.t. ikke i bruk. Avventer fremtidig eierstruktur
Ant. etg. 2 (begge)
Vernestatus 0
Vernebegrunnelse Hovedbygningen: Et ikke spesielt vellykket tilpasningsprosjekt Sidebygningen: Et fint detaljert prosjekt med moderne uttrykk
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Hovedbygningen: Ringmur av betong, oppfylt og støpt betongplate på mark. Terrenget justert rundt bygningen. Sidebygningen: Støpt betongplate på mark.
Bæresystem Hovedbygningen: Bæresystem av stålsøyler, frittspennende betongdekke-elementer. Sidebygningen: Bæresystem av leca veggelementer og leca dekkeelementer og frittspennende tretakstoler. Hovedbygningen: Betongdekke-elementer avrettet og med banebelegg. Nedsenkede mineralfi berplater på stålprofilsystem. Sidebygningen: Leca dekkeelementer med armert betongstøp på trinnlydisolasjon. Belegg av nålefilt.
Vegger Hovedbygningen: Stålsøyler innkorporert i isolerte trevegger, kledd med gipsplater på innsiden og forblendet med en halvsteins spekket teglmur utvendig. Delevegger av bindingsverk kledd med gipsplater. Sidebygningen: Yttervegger av bindingsverk utvendig kledd med liggende glatt dobbeltfalset panel i 1. etasje og stående av samme type i 2. etasje. Innvendig: tolags gipsplater. Bærende innervegger av lecaelementer. Delevegger: stenderverk kledd med gipsplater. Hovedbygningen: Moderne byggemetoder med et skall hvor tradisjonelle arkitekturdetaljer forsøkt kopiert. Sidebygningen: Moderne byggemetoder med en moderne godt bearbeidet detaljering
Vinduer Hovedbygningen: Krysspostvinduer med sprosse i nederste ramme. Aluminiumsbekledde trevinduer. Forseglede isolerglassruter. Sidebygningen: Faste trevinduer integrert i konstruksjonen. Forseglede isolerglassruter.
Dører Hovedbygningen: Aluminiumsprofiler med glassfelt av isolerglass. Sidebygningen: Tre ramtredører med glassfelt av isolerglass.
Tak Hovedbygningen: Valmet tretak med dansk, rød tegl. Sidebygningen: Saltak av tre med sakstakstoler tekket med svensk, rød tegltakstein.
Annet RA tegningsarkiv 94-1578, FB arkiv

1850
Den opprinnelige Braadlandbygningen oppført. Den var blant landets tidligste sveitserhus (det første var våningshuset på Stumberg gård 2 km lenger sør). Bygningen ble bygget som et fasjonabelt boliganlegg her på toppen av Storkleiva, som den gang var hovedveien ut av byen.
1903
Forsvaret overtok Braadlandsbygningen.
1912
Elektrisk lys innlagt.
1983
Bygningen sto ganske nedslitt, men med mange opprinnelige bygningsdeler og interiører i begynnelsen av 1980-årene. Den ble ombygd og restaurert til bruk for HFS som undervisningsbygg.
1985
Braadlandsbygningen hardt skadet under en brann 23. august. Bl.a. ble det rikt dekorerte interiøret ødelagt. (Kiel Jacobsen 1988: 183). Bygningen ble stående noen år tildekket med presenninger før det ble besluttet at bygningen skulle rives og ikke restaureres. En gruppering med tidligere fylkeskonservator Johannes Sivesind i spissen overtok bygget «på rot», plukket det ned bit for bit og lagret det. Det ligger fremdeles lagret under presenninger ute på Hovsfjellet. (kilde: siv.ark. Per Stenseth)
1992
Arkitekt Øistein Rustad, Halden og hans prosjekteringsteam vant priskonkurransen om å få planlegge et nytt bygg til erstatning for Braadlandsbygningen. Prosjekteringen ble gjennomført og nybygget realisert. Sidebygningen fra 1983 fungerte som tidligere.
1995
Sandblåsning, utvendig maling, nye takbordbeslag (HER).
2000
Omgjøring av aula til klasserom for HFS II.

Ingen treff