Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0036 Uthus

Bygningen er revet.

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Uthus
Inventarnummer 0036
Byggeår ca. 1950
Opprinnelig bruk Uthus for ingeniørboligen
Nåværende bruk – (revet)
Ant. etg. 1
Vernestatus 0
Vernebegrunnelse Meget enkel nyttebygning av nyere dato.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Betongplate på mark.  
Bæresystem Bindingsverk av tre og frittspennende taksperrer.  
Vegger Uisolert bindingsverk med stående malt lektekledning. Overligger av 2''x1'' lekter, underligger 7''x1''. Meget enkelt bygget.  
Dører Tofløyet labankport av glattpanel.  
Tak Sperretak, rupanel og koksgrå takpapp  
Annet FB arkiv  

1827
Et uthus antas å ha blitt oppført samtidig med ingeniørboligen (nevnes ikke av hverken Widerberg eller Kavli).
1842
Ingeniørboligens daværende uthus (†) beskrives å være oppført av utmurt bindingsverk og mur, innredet til drengestue med pottemakerovn, matbod, stall, fjøs, brendeskur og privet. (Statens bygninger)
1896
Beskrives utvendig panelt og oljemalt, tekket med bord og takstein. 11 m langt, 4,6 m bredt, innredet til drengestue med ovn, bryggerhus med bryggerpanne, vannledning, stall, privet, fjøs og brendeskur. Kloakkledning innlagt 1895-1896.
1900 - 1902
Innredning i stall, fjøs og privet tatt ut, innredet nytt privet med to låsbare dører.
1950
Det gamle uthuset, som løp parallelt med bastionens nordre flanke, i spiss vinkel med 0032, ble sannsynligvis revet og erstattet med et nytt omtrent på denne tiden. Fundamentet er fortsatt delvis synlig litt øst for nåværende uthus.
1963
Det gamle uthuset omtales i fortid hos Kavli, og må følgelig ha vært revet da. (jfr. 0032)
1967
Uthustaket reparert. (Vollmesterarkivet)

Ingen treff