Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0061 Administrasjonsbygget/HFS

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Administrasjonsbygget/HFS
Inventarnummer 0061
Byggeår 1990
Arkitekt Stenseth Grimsrud Jakobsen AS
Opprinnelig bruk Kontorer, læremiddelsentral og messe for forvaltningsskolen.
Nåværende bruk Ikke i bruk. Avventer fremtidig eierstruktur
Antall etasjer To etasjer, delvis én
Vernestatus Unntatt fredning (verneklasse 0)
Vernebegrunnelse Stillfaren tilpasningsarkitektur med materialvirkninger og volumer som fint underordner seg Arnebergs tilstøtende kasernebygning fra 1939 (0062). Må anses for ny til å bli vurdert med tanke på et antikvarisk begrunnet vern.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Plasstøpte ringmurer på fjell, søyler i et parti hvor det er langt til fjell. Underetasjen er delvis en ren kjelleretasje og delvis en underetasje med en fri fasade.  
Bæresystem Plasstøpte betongkjellermurer, huldekkelementer, stålsøyler i yttervegger og frittspennende tretakstoler. Delvis bærende teglmur. Betongelementer med påstøp og linoleumsbelegg. Nedsenkede himlinger av pressede mineralullplater opphengt på stålprofiler.  
Vegger Tre 15 cm bindingsverk mellom stålsøyler. Innvendig kledd med to lag gipsplater, utvendig forblendet med halvsteins spekket teglmur. Noen partier har stangfalset kobbertekking. Innvendige vegger av tre med to lag gips på hver side. Messedel med bærende 1½ steins hulmur isolert med mineralull. Fremtrukne rullskift i forbindelse med vindusoverdekninger, sålbenker og gesimser.  
Vinduer Torams sidehengslede bronseelokserte aluminiumsvinduer med en gjennomgående sprosse. Tolags isolerglass. En del faste vinduer også.  
Dører Pulverlakkerte aluminiumsprofiler med glassfelt av isolerglass.  
Tak Tretakstoler med undertak av tre, papp, skiferlekter og ruteheller av ottaskifer. Takrenner og nedløp av kobber.  
Annet FB arkiv  

1987
Som en videreutvikling og nødvendig utvidelse av virksomheten til Hærens Forvaltningsskole ble det utarbeidet og godkjent program for nybygg i tilknytning til kasernen. Det ble ikke tillatt å bygge mer ved Braadland. En valgte derfor å flytte administrasjon og en del støttefunksjoner bort til kasernen. Mens de rene undervisningsfunksjoner ble samlet ved Braadland.
1990
Administrasjonsbygget ble tatt i bruk. (kilde: siv.ark. Per Stenseth)
1991
Bygningen tildelt «Årets byggeskikkpris» (Halden Arbeiderblad 3.12.1991)

Ingen treff