Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0020 Ravelinbygningen

Inventaropplysninger   
Inventarnavn Ravelinbygningen
Inventarnummer 0020
Byggeår 1745
Arkitekt murmester Dühring
Opprinnelig bruk Corps de garde
Nåværende bruk Turistkontor i første etasje, bolig i annen.
Antall etasjer 2
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør. Innvendig platekledning er ikke omfattet av fredning. Fredningen omfatter de skjulte flatene, og aktiviseres i det man ønsker å gjøre tiltak som eksponerer eller på annen måte berører disse.
Vernebegrunnelse Opprinnelig 1700-tallsbygning oppført som hvelvet, enetasjes corps de garde, sekundært påbygget en etasje i pusset mur. Derved fikk bygningen den for Citadellet så karakteristiske utforming med en høy grov første etasje og slettpusset annen etasje.
Eksteriør  
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Gråsteinsmur på fjell  
Bæresystem Første etasje har gråsteinsmurte yttervanger, innvendig hvelv murt med teglstein. Annen etasje har teglmurer i yttervegger og en midtvegg. Takstoler av tre. Teglmurt hvelv Over dette trebjelkelag med kryperom over hvelvene, stubbloft med kullstubbfyll, forskjellige typer bordgulv (eikeparkett og tynne grangulv) og banebelegg.  
Vegger Gråsteinsmurer i første etasje, teglmur i annen etasje er pusset og malt. Teglhvelvene i 1. etasje er pusset med kalkbruk og behandlet med hvitpigmentert kalkvann. Innvendige delevegger i pusset leca. I annen etasje er det innmurte spikerslag, underlagspanel og diverse typer plater og tapeter. To runde jernvinduer på hovedfasaden.  
Vinduer Første etasje: To runde, faste støpejernsvinduer. Fire tofags, sidehengslede trevinduer (hengslet mot midtstolpe) med buet overstykke. To av trevinduene er ca. 110 år gamle og har varevinduer, mens to ble laget nye 1999 i koblet utførelse. Annen etasje: Tofags enkle vinduer med åtte ruter i hvert fag. Innvendige varevinduer. Vinduene er ca. 50 år gamle.  
Dører Enfløyet ramtredør med panelt fylling og buet overstykke i 1.etasje. Panelt, enfløyet tredør panelt med smal 1960-tallspanel i 2. etasje.  
Tak Valmtak tekket med enkeltkrum, maskinstrøken tegl.  
Piper Tre teglsteinspiper (to i mønet, en langt nede på vestflaten). En er benyttet som avkast for ventilasjon i 1. etasje. De to i mønet brukes til ildsteder.  
Annet RAk/94-1648, FB arkiv  

1684
Den «gamle store corps de garde» fiyttet til en tomt like overfor kommandantboligen. Her ble den benyttet som tøyhus til 1709 og siden som kapteinvaktmesterbolig til 1725. Samme år ble den «lille corps de garde», som stod ved vestre port, flyttet ut i ravelinet. (Widerberg 1963: 74)
1743 - 1745
I bygningsprosjektet for 1743 er anført: «I det ytterste verk for hovedporten fins det ikke noen brukbar corps de garde. Da vollgangen innenfor ravelinmuren er ført opp av jord og har en støttemur av kampestein som nå er falt ned, kan en med stor fordel fjerne jorden og i stedet føre opp en corps de garde og hvelvet barakke, slik at en samtidig ovenpå får innrettet en vollgang til verkets forsvar.» Forslaget ble godkjent og arbeidet utført i årene 1743-1745. Bygningen ble oppført av murmester Dühring. (Widerberg 1963: 150) Av samtidig tegning ses at bygningen hadde rundbuede blyglassvinduer, midtgang og to ildsteder. (tegningen gjengitt hos Widerberg 1963: 147)
1826
Det vites ikke sikkert når bygningen ble påbygget med en etasje. Men i den første Beskrivelse over Statens Eiendomme meldes bygningen etter brannen 18. juni d.å. å være « i aldeles brugbar Stand». Dette kan tyde på at den ihvertfall inntil dette tidspunkt ikke har vært påbygget, ettersom en vanlig takkonstruksjon sannsynligvis ville blitt rammet av brannen. I senere utgaver av oversiktene (utgitt med ca. 10 års mellomrom) finner man imidlertid ingen omtale av påbygninger. I 1842 synes det som om man første gang finner påbygningen nevnt.
1831
Innrettet til slaveri. (Statens bygninger)
1842
Bygningen beskrives nå slik: «Ravelinbygningen, forhen Corps de garde, beliggende ved Fæstningens østre Port. 1ste Etage, der er opmuuret af Graasten og hvælvet, er i følge Kongelig Resolution af 20de september 1831 indrettet til Slaverie, forsynet med 2de Skorstene og 2de jernkakkelovne. 2den Etage, der er opført af Muursteen og i følge bemeldte Resolutioner afdeelt i 4 Rum samt Kjøkken med 2de Skorstene, benyttes til Logement for Gevaldigere. I disse Localer ere 4 Stk. Jernkakkelovne.» (Statens eiendommer)
1862
I første etasje var ovnene nå blitt fjernet og rommet ble benyttet til oppbevaring av kuler, ved og forskjellige materialer tilhørende artilleriet. Annen etasje ble brukt som arsenalkontor. (Statens eiendommer)
1880
To rom i annen etasje var stadig i bruk som arsenalkontor, men det var også innredet leilighet med to rom og kjøkken for arsenalsforvalteren. (Statens eiendommer)
1896
Første etasje beskrives nå som et stort overhvelvet rom uten innredning. Annen etasje avdelt i fire rom med ovner, samt kjøkken med to skorsteiner. Bruken av etasjen uendret. På vollgangen ved bygningen fantes et lite panelt stenderverks privet tekket med bord og stein og to små stakitter. (Statens eiendommer)
1900 - 1902
Elektrisk lys innlagt. Det ble avdelt et kleskammer på loftet med panelvegger. (Statens eiendommer)
1905
Første etasje ble innredet som innkvarteringsrom for underoffiserer. I tilfelle mobilisering skulle annen etasje rives, og den gjenstående bygning dekkes med bølgeblikk og jord. (Statens eiendommer)
1971
Utvendige murvegger ompusset og malt. (HER)
1975
Modernisering av leilighet med senking av tak, flytting av delevegger, nye dører, gulvbelegg, tapeter. Malt. (HER)
1984
Omlegging av taktekke. (HER)
1986
Ominnredet til intendanturdepot i kjelleretasje. (HER)
1995 - 1996
Malt fasadene og vinduene utvendig. (HER)
1999 - 2000
De hvelvede rom i første etasje ble inntil 1998 brukt som depot for personlige effekter for mannskapene på Fredriksten. Da ble lokalene bygget om til besøkssenter for Fredriksten. Senteret inneholder en museumsbutikk med billettsalg og en videosal.

Ingen treff