Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0015 Hovedvakten

Inventaropplysninger   
Inventarnavn Hovedvakten
Inventarnummer 0015
Byggeår 1833
Arkitekt B. N. Garben
Opprinnelig bruk Hovedvakt
Nåværende bruk Midlertidig lager
Ant. etg. 2 + et lite kjellerrom.
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør. Innvendig platekledning er ikke omfattet av fredning. Fredningen omfatter de skjulte flatene, og aktiviseres i det man ønsker å gjøre tiltak som eksponerer eller på annen måte berører disse.
Vernebegrunnelse Kavli karakteriserer bygningen slik: «En arkitektonisk virkning som vi finner mange steder på festningen, en grov, slemmet gråsteinsvegg under og en helt slett pussflate over, har vi både her [0002] og på hovedvaktbygningen [0015] ovenfor. Her hjelper den grove undermur ved sin oppdeling av veggen ellers til å fjerne den noe styltede virkning i den nedre kortfasaden. Ned til undermurens overkant går også de forsenkede omramninger av første etasjes vinduer. For å unngå å få en altfor høy trapp stikkende ut foran veggflukten mot «gate»-siden har Garben i den endelige tegning trukket trappen noe tilbake, slik at man samtidig får både en utvendig og en innvendig trapp.» (Kavli 1963: 375)
Eksteriør  
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Gråstensmur på fjell med kostet påkastpuss med noe tilslag av runde stener. Et lite kjellerrom med støpt betonggulv og keramiske fliser. Øvrig kjeller luftet kryperom.  
Bæresystem Hulmurverk av tegl, to tversgående avstivingsvegger rundt trapperom. Trebjelkelag med bordgulv, plater og banebelegg av vinyl og linoleum. Himlinger i 1. etasje av nyere takplater. I 2. etasje er det pussede gipshimlinger med en gipsgesims som er spart selv om det er satt opp sekundære delevegger.  
Vegger Hulmur av tegl, slettpusset utvendig og innvendig. Nye innvendige delevegger av tre, delvis panelte, delvis med plater. En del vegger med glassfiberstrie (også pussede flater). 1. etasjes vinduer ligger i forsenkede omramninger som fortsetter helt ned til grunnmurens overkant. I tillegg er det en horisontal trekning i høyde med anfangsbuen for 1. etasjes vinduer. For å unngå en for høy trapp foran veggfiukten er denne delvis trukket inn i fasaden.  
Vinduer 1. etasje: krysspostvinduer med halvsirkelformet overstykke. Tre ruter i øvre rammer (buede sprosser), åtte i nedre. 2. etasje: krysspostvinduer. Fire ruter i øvre rammer, åtte i nedre. Alle vinduene har innvendige varerammer.  
Dører Enkle, enfløyede fyllingsdører av tre.  
Tak Valmtak tekket med maskinstrøken tegl. Takrenner og nedløp av sink.  
Piper To teglstenspiper utvendig beslått opp til krone.  
Annet FB arkiv, RA tegningsarkiv 94-1653  

1833
Den nye hovedvakten ble bygd i 1833 etter tegninger av Garben (Kiel Jacobsen 1988: 181).
1836
I H.J. Wetlesens rapport av juli 1836 heter det: «...Således er der langs den østre kurtine mellom Prins Christians bastion og Overdragens batteri tvende temmelig store hvelvede bygninger som forhen har tjent til vakthus og kaserne, men nå benyttes utelukkende til slaverilokale og arrester, av hvilken årsak en ny vaktbygning måtte oppføres i nærheten derav.» (Widerberg 1963: 232) Den nye vaktbygning er utvilsomt 0015.
1842
Bygningen var nå innrettet til offisersvakt, soldatvakt, to offisers- og en underoffisersarrest, samt kommisjonsværelse. Alle hadde jernkakkelovner. Forstuen hadde gulv av kvadersten. (Statens eiendommer)
1896
Bygningen rommet nå to vaktrom, to verksteder, rom for underoffisersskolens skredder og skomaker, en rettssal, to arrestrom samt gang. (Statens eiendommer)
1900 - 1902
Det ble innlagt elektrisk lys i bygningen. (Statens eiendommer)
1956
Hovedreparasjon utvendig mur og pussarbeider, takbjelker. Nye takrenner. (Vollmesterarkivet)
1957
Hovedreparasjon av trappeoppang. (Vollmesterarkivet)
1979
Full ompussing av huset utvendig. (HER)
1982
Hovedvakten ble ominnredet til forlegning for de vernepliktige mannskapene som tjenestegjorde for kommandantskapet. Den tjente som forlegning inntil etableringen av Østfold Regiment i 1993. (kilde: siv.ark. Per Stenseth)
1991
Nytt gulvbelegg. (HER)
1995
Vinduene malt utvendig. (HER)
2005
Utvendige vegger fremstår malt med plastmaling.

Ingen treff