Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1053-3 Barakke/Prins Georgs halvbastion

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Barakke/Prins Georgs halvbastion
Inventarnummer 1053
Byggeår 1756
Opprinnelig bruk Kasemattert forlegning
Nåværende bruk Ikke i bruk
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele kassematten
Vernebegrunnelse Del av Prins Georgs bastion.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Del av mursteinshvelvet flankeringskasematt med to embrasyrer, overdekket med tegltekket skurtak båret av vegger i panelt bindingsverk.  
Annet FB arkiv, NRA GKK 159  

1755 - 1756
I bygningsforslaget for 1755 er det anført behov for bombefrie barakker for besetningen i krigstid. Det foreslås oppført en slik barakke under Prins Georgs batteri med 20 alens lengde og 10 alens bredde, beregnet på 40-50 mann. Forslaget ble approbert og arbeidet med barakken ferdigstilt i 1756. (Widerberg 1963: 136)
1826
Ved brannen nedbrente skurbygningen, mens hvelvene var ubeskadiget. (Statens eiendommer)
1880
Hvelvene fortsatt i bruk til sine opprinnelige formål, og skurtaket stod fortsatt. (Statens eiendommer)
1896
Hvelvene var nå ikke i bruk lenger, men skurtaket stod fortsatt. (Statens eiendommer)
1898 - 1899
«Prins Georgs hvælvinger. Paalagt bordtag.» Antagelig er dette å forstå som en fornyelse av skurtaket. (Statens eiendommer)
1905 - 1906
Hvelvingen innredet til innkvartering med sengeplass for 90 mann. Brønnen under bakerovnen i bakerihvelvingen ble gjenoppdaget og utbedret. Herfra ble det lagt ledning med pumpe til bakeriet og bryggerhuset i Prins Georg. (Widerberg 1963: 267; protokoll datert 30/6 1897 i Halden historiske Samlingers arkiv)
1906 - 1960
Anlegget stod avstengt.
1960 - 1974
Man begynte nå å se på en mulig anvendelse til museumsformål. «Haldens Minders venner» samlet inn betydelige beløp for en restaurering. Dette arbeidet pågikk over en del år inntil man åpnet Bakeriet og Bryggeriet som en museumsavdeling i 1974.
1979
Bombarakken åpnet som museum med gjenstander fra den store nordiske krig. Haldens Minders Venner, som bekostet ombyggingen til museum, bekostet også en modellserie som viser festningens fortifikatoriske utvikling fra 1660 til 1716/18, 1814 og frem til 1905. Modellene er laget av kaptein Bjørn Hansen. (Halden Arbeiderblad 06.06.1979) I forbindelse med omdannelsen til museum ble det i Bombarakken lagt nytt teglgulv (fliser) og varmekabler. Ny tredør ble laget. Peisen/ildstedet ble pusset. (Meddelelse fra Svein Norheim, Halden Historiske Samlinger)
1993
Det krigshistoriske museet flyttet til Østre kurtine (0005). Etter dette har Bombarakken vært brukt som utstillingslokale (fra 1995 har det rommet en utstilling om 2. verdenskrig i Halden-distriktet).

Ingen treff