Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1093 Huitfeldts batteri

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Huitfeldts batteri
Inventarnummer 1093
Byggeår 1683
Opprinnelig bruk Kanonbatteri til forsvar av retrettveien inn i festningen
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele batteriet
Vernebegrunnelse Del av festningsverket
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Oppfylt batteri med polygonal form og torvsatt, innvendig steinsatt brystvern.  
Annet NRA IB 49, NRA KBK XVIII 31  

1659
Fra Kirkeporten oppover fjellskråningen mot Creetzensten ble det tømret en palisaderekke/ tildels mur hvis øvre del visstnok dannet den første begynnelse til den senere Borgerskansens nordre avgrensning. Linjen har neppe vært sammenhengende, men sannsynligvis avbrutt der fjellets stigninger i seg selv gjorde adkomsten vanskelig. Det er rester av denne linjen som ennå finnes avlagt på kartet over Fredriksten fra 1701 like nedenfor Huitfeldts batteri. (Munthe 1906: 123)
1683
Batteriet oppført av løs mur med trebrystvern og vollgang av tømmer med plankedekke. Batteriet fikk delvis navn av Coucherons, ofte også av Huitfeldts batteri. Etter at Huitfeldtsholm var borte, lå det nær å knytte Tønne Huitfeldts navn til et annet verk ved festningen. Ved navnet Coucheron må det ha vært ment å hedre festningens første ingeniør, Willem Coucheron. (Munthe 1906: 431)
1700 - 1701
Batteriet ombygget, fylt med jord og omsatt med torvbrystvern. (Munthe 1906: 417, 432)
1712
Batteriet utbedret. (Widerberg 1963: 109)
1789
Batteriet ble satt i stand. (Widerberg 1963: 196)

Ingen treff