Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0051 Braadland sidebygning

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Braadland sidebygning
Inventarnummer 0051
Byggeår 1700-tallet?
Opprinnelig bruk Del av privat boliganlegg – antagelig portnerbolig eller lignende
Nåværende bruk P.t. uten bruk. Avventer fremtidig eierstruktur
Ant. etg. 1½, delvis kjeller
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør. Innvendig platekledning er i seg selv ikke verneverdig. Vernet ligger på de skjulte flatene, og aktiveres i det man ønsker å gjøre tiltak som eksponerer eller på annen måte berører disse.
Vernebegrunnelse Opprinnelig sivil bygning med enkel detaljering, empire hovedpreg. Betydelig, men ukjent alder. Står i funksjonelt fellesskap med og sammenbygd med 0040 Vollmesterboligen.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Kistemurer av gråstein  
Bæresystem Laftet trekonstruksjon. Trebjelkelag med linoleum som gulvbelegg og plater (spon?) i himlinger.  
Vegger Laftede vegger, utvendig kledd med liggende panel med karnissprofil, innvendig kledd med plater. Stående staffpanel øverst i gavl.  
Vinduer Torams sidehengslet med en sprosse i hver ramme. Varerammer fra ca. 1960. Et fast, lavt vindu i vindfang.  
Dører Enkle ramtredører, utvendig panelt med smal jernbanepanel. Enkelt, ruglete vindusglass i øvre del.  
Tak Saltak tekket med rød tegl.  
Piper En teglsteinspipe.  

1700
Opprinnelig bygget som privatbolig. Utformingen, sammen med enkelte detaljer, kan tyde på at huset er fra 1700-tallet, med en eldre kjeller. (Kiel Jacobsen 1988: 183) Dette lar seg vanskelig utlese av gamle festningskart, dels fordi det ikke er noen entydig praksis for gjengivelse av sivile bygninger, dels fordi referensene til dagens situasjon i dette området mangler.
1914
Det ble innredet bad. (Statens bygninger)
1961
Soveværelse oppusset. (Vollmesterarkivet)
1972
To rom oppusset. (Vollmesterarkivet)
1975
Oppussing av leilighet, utvendig maling. (Vollmesterarkivet)
1977
Ny kjøkkenbenk. (Vollmesterarkivet)
1979
Isolering og kledning av to vegger. (Vollmesterarkivet)
1982
Bolig
1983
Ble bygget om til grupperom for Hærens Forvaltningsskole da denne flyttet fra Akershus til Fredriksten i 1983.
1992
Seks rom platekledd. Utvendig maling (HER).

Ingen treff