Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0046 Sanitærbygg

Inventaropplysninger   
Inventarnavn Sanitærbygg
Inventarnummer 0046
Byggeår 1878
Opprinnelig bruk Offisermesse
Nåværende bruk Driftsbygning for campingplassen
Ant. etg. 1
Vernestatus Verneklasse 2
Verneomfang Eksteriør. Vernet omfatter ikke nyere vindfang mot vestre gavl.
Vernebegrunnelse Enkel saltaksbygning med sveitserdetaljer. Bygningen har betydelig alder, men har historisk hatt en relativt perifer funksjon. Interiørt har den gjennomgått omfattende endringer.
Eksteriør  
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Hovedhuset: ringmur av gråstein. Vindfang: ringmur av betong  
Bæresystem Reisverk av tre. Trebjelkelag over luftet kryperom bordgulv i bolig, vinylbelegg i sanitærdel. Panelte himlinger.  
Vegger Reisverk kledd utvendig med staffpanel. Innvendig panel i bolig og høytrykkslaminat i sanitærdel.  
Vinduer Torams vinduer, enkle med to sprosser i hver ramme. Trelemmer foran vinduene. Torams med en sprosse i lav del av sanitærdel. Hele, vippehengslede vinduer i vindfang.  
Dører Enkle, panelte dører av nyere dato  
Tak Saltak tekket med rød tegl. Over vindfang papptekket pulttak.  
Annet RA tegningsarkiv 94-1591, FB arkiv  

1878
Bygningen oppført. (Statens eiendommer)
1884
Inngikk nå i et lite bygningskompleks på ekserserplassen Brådland, hvor den var oppført i tilknytning til en tilstøtende skytebane. Ble benyttet av 1. Akershusske Infanteribrigades Depotafdeling. Offisersmessen var avdelt i kontor, spiserom med åpen peis, kjøkken med komfyr, et lite rom for oppvartersken, og veranda. Utover dette bestod komplekset av «Kogehuset [†], bestaaende af 2 Bordvægge med Bordtag, Skorsten med plads for Kogekjædler», og et «Privet [†] i den gamle Braadlandsskanse, af Tømmer og høvlede Bord med Bordtag». (Statens eiendommer)
1898
Bygningen beskrives nå å bestå «[...] af Stænderværk paa Graastensmur, udvendig panelet, oljemalet, tækket med Bord og Tagsten, 8,79 m langt, 6,28 m bred og 2,82 m høi, med et lidet Tilbyg for Kokkekonen. Den indeholder Spiselokale med Kamin, Veranda, Kjøkken med Komfur og et lidet Kontor. Benyttes af Officerer ved Underofficersskolen under Leirøvelser.» (Statens eiendommer)
1979
Omlegging av taktekke, utvendig maling av fasadene.

Ingen treff