Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0013 Klokketårnet

Inventaropplysninger   
Inventarnavn Klokketårnet
Inventarnummer 0013
Byggeår 1833
Arkitekt B. N. Garben
Opprinnelig bruk Inneholdt varselklokke som ble brukt til å varsle brann og angrep
Nåværende bruk Ikke i bruk
Ant. etasjer 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Visuelt blikkfang på festningens høyeste punkt. Mere ornamentert enn Garbens i regelen ganske nøkterne empirebygninger. Kavli regner det til en gruppe av små bygninger som Garben synes å ha laget «con amore», men som han utvilsomt har lagt en del arbeid i: Kommandantboligens lysthus (0035), Corps de garde (0028) og Klokketårnet. (Kavli 1963: 381f)
Eksteriør  
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Grunnmur av bruddstein, spekket  
Bæresystem Utmurt bindingsverkskonstruksjon  
Vegger Utmurt bindingsverk, kledd med stående glattpanel med not og fjær utvendig og innvendig. Fortannet underside på gesims. Forkantbord med kraftig karnissprofil. Klassisk og svært typisk empireuttrykk på døromramning. All detaljering er i tre. Vindfløy med årstallet 1833 på taket. Klokke over døren mot nord.  
Dører Tofløyede, innadslående dører med stående glattpanel i alle fire vegger. Dørene er ment å skulle åpnes når klokken ringer.  
Tak Lavt pyramidetak med stangfalset båndtekking av sink.  
Annet RA tegningsarkiv 94-1713, FB arkiv  

1671
I 1671 ble det bygd et klokketårn på øverste bastion for en stor klokke som var kjøpt i England for 134 rd. 8 sk. (Widerberg 1963: 47)
1795
Som bevis for at lynavledere er nødvendige anføres det at festningens klokketårn ble nesten helt ødelagt ved lynnedslag dette året. (Widerberg 1963: 191)
1826
Ved brannen 18. juni ble det daværende klokketårnet helt nedbrent. (Widerberg 1963: 226)
1833
Etter brannen ble dagens tårn oppført etter Garbens tegninger. (Statens eiendommer)
1842
Bygningen beskrives nå slik: Klokkehus i bindingsverk og mur, på gråsteinsfundament, innvendig rappet og utvendig kledt med bord. Her ble anbragt en klokke av metall med en vekt på 313½ pund. Oppå tårnet en 3 alen sortmalt jernstang med forgylt vindfløy (Statens eiendommer)
1880
Bygningen uendret, men tårnuret med trekasse ble med Armédepartementets tillatelse solgt i 1879. (Statens eiendommer)
1971
Reparert råteskader i vegger, ny panel og maling. I inventarbeskrivelsen er det notert at taket er tekket med jernplater. (Vollmesterarkivet) I en artikkel i Halden Arbeiderblad fremgår det at tårnet ved denne anledning fikk helt ny kledning, «da den gamle var i elendig forfatning». (Halden Arbeiderblad 26.10.1971)
1995
Ny gesims og gulv samt utvendig malt. (HER)

Ingen treff