Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0007-1 Store kruttårn, lille rom

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Store kruttårn, lille rom
Inventarnummer 0007
Byggeår 1802
Opprinnelig bruk Ukjent, antagelig oppbevaring av krutt
Nåværende bruk Toaletter
Antall etasjer 1
Vernestatus 1
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Seksjonen er ikke en opprinnelig del av Dronningens kruttårn, men har stor verdi som en mer enn 200-årig addisjon.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Gråsteinsmurer på fiell. Gulvene har oppfylt sementstabilisert løs leca, betongavretting, teglplater lagt i mørtel.  
Bæresystem Veggene er av tykke bruddsteinsmurer med teglmurte hvelvinger.  
Vegger Spekkede gråsteinsmurer både utvendig og innvendig og spekkede teglhvelvinger. Ny forbindelsesgang mellom 0007 og 0007-1 forblendet med tegl. -  
Vinduer -  
Dører Borddør kledd med panel satt i fiskebensmønster.  
Tak Skurtak tekket med rød, enkeltkrum tegl.  
Annet RAk/94-1719, FB arkiv  

1666
Dette år ble det påbegynt en hvelving – det senere kruttårn og tøyhus – langs østre flanke av Dronningens bastion. Hvelvingen ble neppe fullført før 1670. (Munthe 1906: 299) Jfr. 0007 for dette hovedvolumets historikk.
1790
I sitt bygningsprosjekt for 1790 foreslo festningsingeniøren Hoff at Store kruttårn skulle bli satt i stand. Han anfører: På siden av Store kruttårn er det en stor, falleferdig mur, som tjener som oppgang til batteriet over kruttårnet og til skurbygningen der. Denne muren med sin jordfyll er visstnok også skyld i at kruttårnet alltid holder seg fuktig på denne siden. Det er nødvendig å gjøre noe med muren, og dette arbeide bør da bli gjort slik at en samtidig kan oppnå andre fordeler. I stedet for den svære stein- og jordmassen bør det bli bygd to gode hvelvinger, som kan tjene til suterrengs. En vil samtidig få høve til å lede bort det meste av den nåværende fuktighet, og passasjen her vil bli bedre dekket enn før. Når det så over de to nye hvelvingene blir satt et lite, innkledd skurtak i tilslutning til skurbygningen, vil kruttårnet bli fullstendig sikret mot enhver fuktighet fra denne siden. (Widerberg 1963: 189f)
1800
Først nå lyktes det å oppnå bevilgning til å rette de forskjellige mangler ved Store kruttårn. (Widerberg 1963: 190)
1800 - 1802
Istedenfor de foreslåtte to mindre hvelvinger ble det i 1802 oppført en større hvelving (0007-1) øst for inngangen til kruttårnet. (Widerberg 1963: 191) Widerberg nevner ikke hva hvelvingen opprinnelig har vært brukt til, men den er senere omtalt
1982 - 1983
Det ble innredet toaletter og garderober i 0007-1 og det ble laget en forbindelsesgang mellom 0007 og 0007-1. (Kilde: siv.ark. Per Stenseth)

Ingen treff