Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1100 Borgerskansens nordre bastion

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Borgerskansens nordre bastion
Inventarnummer 1100
Byggeår 1754
Arkitekt Michael Sundt
Opprinnelig bruk Anlagt som retrett for byens borgere og for den del av garnisonen som var forlagt i byen og i barakken i Borgerskansen
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele verket
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Bruddsteins revetementsmur med jordfylling innenfor.  
Annet RAk/94-1906, RAk/94-1448  

 

1675
Nå fikk Borgerskansen det omfang og den form som den i det vesentlige har bevart til idag, men den var oppført som et tenaljert palisadeverk. (Munthe 1906: 328)
1689
Borgerskansens palisader delvis avløst av en grov løsmur, som i en tenaljert linje førte fra Dronningens søndre til Prins Georgs vestre fase. Muren ble dekket med et brystvern av torv (Munthe 1906: 432, Widerberg 1963: 78)
1716
Ytre Borgerskanse stormet av en svensk tropp, og ble etter dette liggende som ruin. (Widerberg 1963: 156) Det kan imidlertid også se ut til at Indre skanse ble rammet, i og med at det i ettertid tales om muligheten for at «resten av Borgerskansen kan bli bygd opp igjen med løse steinmurer, slik som den nå er [sic]». (Widerberg 1963: 156)
1744 - 1748
Michael Sundts forslag fra 1729 om gjenoppbygging av Borgerskansen omsider approbert av kongen 20. april 1744. Arbeidet ble gjennomført etter planen over de følgende fire år. I løpet av de fire årene ble det under murmester Dührings ledelse ført opp 26.850 al3 gråsteinsmur. (Widerberg 1963: 158)
1752
To bastioner regulert og planert og den tredje gjort nesten ferdig. Med anlegg av brystvern kom de så langt de kunne med 10.000 torv levert av bøndene på Idd. (Widerberg 1963: 159)
1754
Arbeidet med torvsettingen avsluttet. (Widerberg 1963: 159)
1775 - 1790
For å sikre mot en surprise ble murene forhøyet flere steder, dels ved sprengning ved foten av muren, dels ved påmuring. (Widerberg 1963: 195)
1789
For å sikre resterende murer mot en surprise, ble en 12 fot bred og 2-3 fot dyp forgrav etablert i en lengde av 264 alen. (Widerberg 1963: 195) Det vites ikke hvilke av Borgerskansens verker denne forgraven ble etablert foran.
1808
Resten av den tømrede barakke (øvre, eller østre del) revet for å gi plass for et nytt høymagasin. (Widerberg 1963: 205) Dette ble antagelig bygget ikke så lenge etter, og ses inntegnet på et kart fra 1815 (RAk/94-1906). Det lå delvis der hvor 0031 senere kom til å bli bygget.
1826
Brannen 18. juni ødela samtlige bygninger i Borgerskansen – også Høymagasinet. (Widerberg 1963: 205)
1831
Nytt ekserserhus (0031) oppført i bastionen, delvis på det tidligere høymagasinets tomt. (Widerberg 1963: 233)

Ingen treff