Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0022 Laboratoriet

Inventaropplysninger   
Inventarnavn Laboratoriet, Huth
Inventarnummer 0022
Byggeår 1828
Arkitekt B. N. Garben (?)
Opprinnelig bruk Laboratorium for fremstilling av krutt
Nåværende bruk P.t. ikke i bruk
Antall etasjer 1½ med lav kjeller
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør. Innvendig platekledning er ikke omfattet av fredning. Fredningen omfatter de skjulte flatene, og aktiviseres i det man ønsker å gjøre tiltak som eksponerer eller på annen måte berører disse.
Vernebegrunnelse Klassisk empirebygning med enkel detaljering. Ligger på en relativt flat tomt, det har derfor ikke vært nødvendig å bygge grunnmuren så høy (for å ta opp terrengforskjeller) som de feste andre bygninger på Citadellet.
Eksteriør  
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Kjellermur av gråstein på fjell, tilbygget har grunnmur av betong. Støpte gulv  
Bæresystem Bærende teglkonstruksjon. Bordgulv på trebjelkelag. Bordgulvet er delvis kledd med plater og linoleum. Himlinger av sponplater og vinylbelagte takplater.  
Vegger Hulsteinsmurte teglvegger, pusset og malt utvendig, innvendig kledd med sponplater og strietapet. Utvendig kjellernedgang med tofløyet kjellerlem  
Vinduer Toramsvinduer med tre ruter i hver ramme, unntatt i gavlene hvor det er to ruter i hver ramme. Innvendige varerammer.  
Dører Tofløyet tredør  
Tak Halvvalmet saltak med rød maskinstrøken tegl. Takrenner og nedløp i zink. Tilbygget har dels saltak, dels pulttak, også tegltekket.  
Piper En teglsteinspipe  
Annet FB arkiv, RA tegningsarkiv 94-1644  

1808
H.C. Geddes forslag av 1802 til arbeider ved de kongelige artilleribygninger i de norske festninger rommet for Fredrikstens vedkommende nytt laboratorium, nytt hjulmaker- og lavettmakerverksted og en ny skurbygning. Til førstnevnte ble det bevilget penger i 1808. Laboratoriet ble så bygd ved festningens såkalte Gammelport (syd for Kongens bastion) i årene 1808-1810 (Widerberg 1963: 206, ill. s. 207).
1826
Bygningen gikk med under brannen 18. juni 1826. (Widerberg 1963: 227)
1828
Laboratoriet reetablert på «et mer beleilig sted», nemlig der det i dag ligger: I tilknytning til hvelvingene i 1052 Huths batteri (Widerberg 1963: 234, jfr. også tegning gjengitt ss. s. 237) Sannsynligvis tegnet av B.N. Garben.
1842
Laboratoriet beskrives oppført av murstein på gråsteinsfundament i én etasje, med loftsrom og to små bjelkekjellere. Bygningen har en forstue, et lite kjøkken og tre værelser med tre kakkelovner. (Statens eiendommer)
1896
Bygningen ble nå benyttet av Arsenalet. Privet (†) i nærheten av panelt stenderverk med bord og takstein, avdelt i to rom. (Statens eiendommer)
1900 - 1905
Bygningen innredet til befalsmesse og påbygget en veranda (†) i sveitserstil på vestfasaden. (Statens eiendommer)
1912
Elektrisk lys innlagt. (Statens bygninger)
1935
Ominnredet til kjøkken med anretningsrom til messens hovedrestaurant. I den forbindelse ble en ny innelukket veranda (†) oppført langs hele vestfasaden.
1950 - 1965
Bygningen i bruk som kafé frem til 1965. Etter dette stod bygningen uten bruk frem til 1976. (Halden Arbeiderblad 08.07.1976)
1976
Fredriksten HV-avsnitt overtok bygningen. Rommene ble nå disponert til kontor, kjøkken, messe og et stort, kombinert undervisnings- og møterom. Annen etasje ble disponert til kontorer og sambandsrom. (Halden Arbeiderblad 08.07.1976)
1977
Utvendig maling. (HER)
1980
Brukt av HV
1992
Utvendig maling. (HER)

Ingen treff