Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0065 Garasje og lager

Inventaropplysninger   
Inventarnavn Garasje og lager
Inventarnummer 0065
Byggeår 1946
Opprinnelig bruk Garasje og lager
Nåværende bruk Kaldlager
Ant. etg. l
Vernestatus Verneklasse 2
Vernebegrunnelse Enkel, nyere bruksbygning
Eksteriør  
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Pilarer av betong og ringmur av betong. Gulv støpt betong på kult.  
Bæresystem Veggelementer av tre, frittspennende tretakstoler med skråavstivning til gulvsvill. Bordgulv på lof.  
Vegger Treveggelementer utvendig panelt med stående kledning. -  
Vinduer Torams, enkle trevinduer med to sprosser. Utvendige trelemmer.  
Dører Toføyede, enkle, panelte tredører.  
Tak Undertak av rupanel, papp, lekter og eternittplater.  
Annet FB arkiv  

1946
Oppført samtidig med 0064.
1986
Drenering rundt garasje.
1990
Nytt elektrisk anlegg.
1995
Reparasjon av utvendig kledning.
1997
Asbestsanering av taket.
1998
Innredet nytt rom for HFSs møbler.

Ingen treff