Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0039 Sidebygg, undervisningskaserne

Inventaropplysninger   
Inventarnavn Sidebygg, undervisningskaserne
Inventarnummer 0039
Byggeår 1834
Arkitekt B. N. Garben (?)
Opprinnelig bruk Utsalgsbod for produkter som slavene produserte.
Nåværende bruk P.t. ikke i bruk. Avventer fremtidig eierstruktur.
Antall etasjer 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Upretensiøs liten bygning i typisk Halden-empire.
Eksteriør  
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Gråsteinsmur, trebjelkelag over luftet kryperom.  
Bæresystem Utmurt bindingsverk. Trebjelkelag mot loft isolert med mineralull og panelt.  
Vegger Vegger av utmurt bindingsverk. Utvendig kledd med liggende 7''x5/4'' panelbord med not på hver kant og en 12 mm karnissprofil på synlig kant. Innvendig panelt. -  
Vinduer Toramsvinduer med åtte ruter i hver ramme.  
Dører Enkel tredør fra ca. 1980 med glass sidefelt på hver side og  
Tak Valmtak (tilnærmet pyramidetak) tekket med rød tegl.  
Piper To teglpiper med oppmurt skiferplateoverdekning.  
Annet RAk/94-1553, FB arkiv  

1834
Oppført ifølge Justisdepartementets skrivelser av 16. desember 1833 og 17. april 1834.
1842
Bygningen beskrives nå slik: «Udsalgsbod, opført paa Graasteens Fundament af Bindingsværk og Fagmuur, forsynet med Skranke, Disk, Hylder og Bord. Denne Bygning er 12 ¼ Alen lang og 9 Alen bred og bestaar kun af 1 Rum.» (Statens eiendommer)
1862
Bygningen står tom og ubenyttet. (Statens eiendommer)
1896
Bygningen er nå blitt avdelt, for det oppgis at to av de tre rommene har ovner. Bygningen benyttes av underoffi sersskolen.
1914
I gangen avdelt et rom hvor det ble innsatt en bryggepanne. Kloakkledning, vannledning og vask innlagt.
1971
Omlegging av tak. (Vollmesterarkivet)
1973
Gangen oppusset med nytt gulv, reparasjon av dører, maling. (Vollmesterarkivet)
1985
Demontert radiatorer, omlagt til elektrisk varme. Montert utelys. (Vollmesterarkivet)
1986
Ny inngangsdør. (HER)
1989
Innredet røykerom. (HER)
1992
Utvendig malt. (HER)

Ingen treff