Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1110 Stortårnets kontreskarpe og glacis

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Stortårnets kontreskarpe og glacis
Inventarnummer 1110
Byggeår Etter 1703
Opprinnelig bruk Del av forsvarsanlegg
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele anlegget
Vernebegrunnelse Del av festningsverket
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Gråsteinsmurt kontreskarpe med torvsatt brystvern, omgivende glacis. Grind i kontreskarpen utenfor tårnets port.  
Annet NRA GK 160  

1683
Til tårnet ble det tilføyd «to små verker på fiøyene». (Widerberg 1963: 78)
1687 - 1691
Et palisadert ravelin anlagt utenfor tårnet mot festningen, altså foran porten. Dette ble i 1691 utvidet til «en stor Ravelin med Palisadering», som stod «i Bulverk af Langtømmer» da grunnen ikke tillot nedramming. Samtidig ble i dette ravelinet også oppført «en Bankett, som et Batteri». (Munthe 1906: 435)
1703
1703-kommisjonen foreslo, da tårnet ikke hadde noen annen dekning ved foten enn palisaderingen, at det ble lagt en palisadert kontreskarpe omkring hele tårnet. (Widerberg 1963: 95) Dette ble aldri konsekvent gjennomført, men dagens kontreskarpe og glacis er muligens en delvis realisering av denne planen, muligens en videreføring av det palisaderte ravelinet. (Widerberg 1963: 109)
1789
Forslaget om utbedring av det lenge ødelagte glaciset omkring Stortårnet godkjent. (Widerberg 1963: 202)

Ingen treff