Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1071-1 Kanontårn, Overdragen

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Kanontårn, Overdragen
Inventarnummer 1071
Byggeår 1903–1905
Opprinnelig bruk Base for tårnkanon
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele kanonstillingen
Vernebegrunnelse Del av festningsanlegget
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Halvbastion oppført av bruddstein i kalkmørtel. Torvsatt brystvern for infanteri. Demolert artilleristilling fra 1905.  
Annet NRA KBK XVIII 32 a, FB arkiv, RA 94-1449, 94-1454  

1901
Komiteen av 1898 la frem et forslag til reetablering av Fredriksten som bl.a. omfattet 1 stk. 12 cm hurtigskytende kanon i dreibart pansertårn på Overdragens bastion. (Widerberg 1963: 250)
1902
Tårnkanonen etablert nær Søndre kurtine, ca. 8 m fra bastionens yttermur. Innvendig langs bastionens gamle murer ble det ved nedskjæring dannet brystvern for infanteri. Standplassen for tårnkanonen ble bygget nøyaktig på samme måte som i Prins Christians bastion. Trappen fra kanontårnet ble ført ned til vestre ende av vollgangen bak Søndre kurtines hvelvinger. Disse hvelvingene ble innrettet til ammunisjons- og mannskapsrom, dels for tårnkanonen i Overdragen og dels for det bevegelige skyts på Kongens bastion. Skurtaket over hvelvingene ble fjernet. Over hvelvene ble det støpt et 0,6 m tykt betonglag, som ble dekket med 2 cm asfalt. På asfalten ble det etablert brystvern av torv og jord. Adkomst hit ble skaffet ved anlegg av en steintrapp utvendig på nordre mur. Det vestligste hvelv (nærmest Overdragen) og det østligste (nærmest Underkongen) ble disponert til ammunisjonsrom. De mellomliggende tre hvelvinger ble innredet til mannskapsrom med sengesteder for 24, 10 og 18 mann. (Widerberg 1963: 265)
1905
Karlstadforliket innebar for Fredrikstens vedkommende at verkene anlagt i 1902 ble nedlagt og fjernet. Dette kom også til å omfatte tårnkanonen på Overdragens bastion. (Widerberg 1963: 278) I motsetning til kanonen på Prins Christians bastion er den ikke blitt tilbakeført.

Ingen treff