Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1054-4 Kommandoplass

Inventaropplysninger      
   
Inventarnummer 1054
Byggeår 1903–1905
Opprinnelig bruk Kommandoplass, ledelse av batterienes beskytning.
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele kommandoplassen
Vernebegrunnelse Del av bastionen
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Oppført i gråsten og betong, overdekket med et papptekket tak. Tilhørende artilleristandplasser.  
Annet RAk/94-1497  

1903
På taket av hvelvene ble det laget fire standplasser for feltkanoner. På taket over østre ende av Overkongens østre hvelving ble det oppført en overdekket kommandoplass med 2,2 m innvendig diameter, høyde 2 m og murtykkelse 2 m. Kommandoplassen ble overdekket med et 3 cm tykt stålskjold. Ved talerør og heisinnretning ble den satt i forbindelse med telefonrommet som ble anlagt i østre hvelving (Widerberg 1963: 265)
1904
Befestningsanlegget avlevert til festningsartilleriet i alt vesentlig ferdig stand. Ved besiktigelsesforretningen ble det påpekt at de åpne feltkanonstandplassene på Overkongen og Overberget var sterkt utsatt nettopp fra den kanten de skulle virke mot. (Widerberg 1963: 270)
1905
Som følge av Karlstad-forliket ble nyere skyts fjernet fra Fredriksten, inklusive det feltskyts som stod oppsatt på Kongens bastion. (Widerberg 1963: 277f) Det er ikke kjent om kommandoplassen også ble berørt av overenskomsten, men den opprinnelige stålkuppelen er ihvertfall erstattet med et papptekket tak i ettertid.

Ingen treff