Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0028 Corps de garde

Inventaropplysninger   
Inventarnavn Corps de garde
Inventarnummer 0028
Byggeår 1840
Opprinnelig bruk Vaktstue
Nåværende bruk Garderobe/hvilerom for brukere av scenen på Place d'Armes
Ant. etasjer 1 og kjeller
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Kavli plasserer bygningen blant gruppen av «ganske små bygninger på festningen som Garben nærmest synes å ha laget con amore, men som han utvilsomt har lagt en del arbeide i.» (Kavli 1963: 381) Hovedformen tilhører vaktstuens funksjonstype, med fremspringende valmtak som skaper et overdekket uterom foran hovedfasaden. Detaljeringen er karakteristisk for de mange trehusene i Halden som ble bygget de første årene etter bybrannen i 1826.
Eksteriør  
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Gråsteinsmurte kjellervegger, innvendig utfôret med teglstein. Spekkede fuger. Gulv av teglstein.  
Bæresystem Panelt tømmerlaft. Trebjelkelag med bordgulv og linoleumsbelegg. Panelt himling i kjeller. I himlingen i 1. etasje finnes både plater og panel.  
Vegger Liggende utvendig kledning med not på begge sider og 12 millimeter karnissprofil på synlig kant. På innvendige vegger finnes både panelte, platekledde og tapetserte flater. Delevegger av platekledd bindingsverk. Utvendig kjellerlem t.v for oppgangstrapp. Kjellertrapp med steintrinn.  
Vinduer Fireramsvinduer der de øvre rammene tegner en halvsirkel. Åtte ruter i nedre rammer og tre ruter og buede sprosser i øvre rammer.  
Dører Tofløyet ramtredør med fire frisede fyllinger i høyden. Kronet av torams, halvsirkelformet overlys tilsvarende vinduenes øvre rammer.  
Tak Valmtak som i front bæres av fire enkle søyler, tekket med rød, enkeltkrum tegl. Takrenner og nedløp av zink.  
Piper Teglsteinspipe med murt overdekning med skiferplate.  
Annet RA tegningsarkiv 94-1635, FB arkiv  

1840
Oppført som vaktstue. (Kavli 1963: 381)
1842
Beskrives slik: «Et lidet Vagthuus i den bedækkede Veis Place d'armes, en tømret Bygning udvendig beklædt med Bord og oliemalet samt afdeelt i Forstue eller Gang og 2de smaa Rum med Jernkakkelovn.» (Statens eiendommer)
1880
Bygningen ble nå bebodd av garnisonens profoss (befalingsmann som skulle sørge for at disiplinen ble opprettholdt og iverksette straffer). (Statens eiendommer)
1896
Fortsatt tilhold for profossen. Beskrives å være avdelt i gang, kjøkken og ett værelse. Inntil bygningen et halvtaks vedskur (†) av panelt stenderverk, oljemalt, tekket med bord og sten. (Statens eiendommer)
1899
Det ble oppsatt stakitt (27 m) rundt haven som hørte til vakthuset. (Statens eiendommer)
1969
Omlegging av yttertak og ompaneling av to vegger. (HER)
1980
Utvendig maling. (HER)
1991
Utvendig maling. (HER)
1997
Ny utgangsdør. (HER)

Ingen treff