Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0037 Materialgården

Inventaropplysninger   
Inventarnavn Materialgården
Inventarnummer 0037
Byggeår 1833. Hovedombygget 1918–1919
Opprinnelig bruk Høymagasin, kjøkken, spisesal m.m.
Nåværende bruk Kontorer, verksteder, garderober og sosiale rom for NFV
Antall etasjer En etasje med stort loft og liten kjeller
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør
Vernebegrunnelse En av de tilbakeværende bygninger oppført etter brannen i 1826. Grunnkonstruksjonen er den opprinnelige, men gjennom årene såpass ombygget og forandret at det ikke er noe tilbake av de opprinnelige interiører.
Eksteriør  
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Grunnmur av bruddstein. Betonggulv i verksteder og toaletter.  
Bæresystem Bindingsverk med avstivende skråstivere. Trebjelkelag med bordgulv, plater og linoleumsbelegg. Himlinger av gipsplater. Loftet etterisolert ved innblåsing av steinull.  
Vegger Bindingsverk kledd tosidig med rupanel og papp. Utvendig liggende skyggepanel med not og fjær, hulkil under skygge, kvartstaff over. Innvendig gipsplater, sponplater. Vegger etterisolert ved innblåsing av steinull. Enkel, tidstypisk detaljering.  
Vinduer Opprinnelige (?) krysspostvinduer med sprosse i nederste ramme; nyere varevinduer. Vindu i vindfang torams med to sprosser.  
Dører Enkle panelte tredører. Glattpanel  
Tak Valmtak med rød sementstein fra 1976.  
Piper To teglpiper.  
Annet RA tegningsarkiv 94-1606, FB arkiv  

1826
Festningen ble 18. juni rammet av en stor brann. I Borgerskansen brant samtlige bygninger. (Widerberg 1963: 227) Dette gjaldt også høymagasinet av tre, som i 1808 eller senere var blitt oppført i Borgerskansens nordre bastion (1100). (Widerberg 1963: 205)
1833
Dagens bygning oppført. (Widerberg 1963: 233) Widerberg skriver: «.(…) ekserserhuset henflyttet til det sted hvor høymagasinet lå, og dette ble plassert på et fritt sted i nærheten av Stortårnet (…)». Dette kan misforstås dithen at høymagasinet allerede eksisterte og nå ble flyttet til sin nåværende plassering, men det er ikke korrekt. Det var det tidligere høymagasinet som inntil 1826 hadde ligget der ekserserhuset (0031) nå ble anbragt, og høymagasinet (0037) ble oppført nytt der det nå ligger.
1843
Beskrives nå slik: «Hømagazin, beliggende mellem Fortet Stortaarnet og Rolandsberget, opført af Bindingsværk og Bord paa Graastens Fundament, 50 Alen langt og 18 Alen bredt. Hertil hører en Vægt med Ophængningsaxel og 2de Skaale af Træ med Touge og fornødent Beslag samt 8 Stk. diverse Malmlodder.» (Statens eiendommer)
1888 - 1890
En del av bygningen ominnredet til kjøkken med komfyr, spiserom og spiskammer. (Statens eiendommer)
1896
Beskrives nå slik: «Hømagasin, beliggende tæt ved Fortet Stortaarnet, er opført af Stænderværk paa Graastensmur, udvendig panelet, oljemalet, tækket med Bord og Tagsten, 31,37 m langt, 11,3 m bredt og 4,9 m høit. Bygningen er i 1888–1890 indredet til Kjøkken med Komfur og 4 Gryder, Spiserum samt Spisekammer med Kjælder. I vestre Ende er et Halmrum, hvori findes Vægt med ophængningsaxel, 2 Træskaaler med Tauge samt 8 Malmlodder. Indtil søndre Væg er i 1890 opsat et panelet Stænderværks Vedskur, oljemalet, tækket med Bord og Sten, 3,1 m langt, 2,07 m bredt og 2,3 m høit. Paa samme Side af Huset er i 1894–1895 indhegnet en Vadskeplads, 4 8 m, hvorpaa er anlagt en Muret Brønd med Pumpe og Bordtag. Hømagasin, Vedskur og Brønd benyttes af 1ste Brigades Underofficersskole.» (Statens eiendommer)
1897 - 1899
Innhegningen rundt vaskeplassen nedtatt og flyttet til en brønn ved søndre ende av ekserserplassen Brådland. (Statens eiendommer)
1900 - 1902
Halmrommet innredet til spisesal med nytt gulv og 4 vinduer. Mellomvegg mot den gamle spisesal nedtatt. Vekten med lodder og skåler fjernet. (Statens eiendommer)
1914
Støpt vannreservoar oppført – 6 m langt, 3 m bredt og 3 m dypt, overdekket med bølgeblikk. Til dette anlagt samleledninger fra fire hustak. Fra reservoaret 2'' vandledning ført inn på 2'' ledning fra en brønn til Brådland. (Statens eiendommer)
1918 - 1919
Hovedombygget. Utbedret ved inn- og utvendig panel og papp, gulvet belagt med papp og 1½'' pløyet gulv, innlagt loftsbjelker og himling. Innredet kjøkken med spiskammer, spisesal og to rom i vestre gavl. Ut- og innvendig oljemalt. (Statens eiendommer)
1923
I kjøkken/spisesal ble det med lettvegger innredet oppvaskrom, anretning, spiskammer og emballasjerom. Støpt kjeller 4× 7,5 ×2,1 m, tilbygget garderoberom og vindfang, elektrisk lys innlagt. (Statens eiendommer)
1954
Den opprinnelige Materialgården, inv.nr. 0027, oppført 1828, ble totalskadet ved brann natten til 31.8. Gården lå i det vestre hjørne av Place d'Armes. Etter dette synes det som om navnet er gått over på 0037. (Navnet brukes ihvertfall på gamle arkivkort fra tidlig 1960-tall i Vollmesterarkivet.)
1970
Oppussing av spisesal. (Vollmesterarkivet)
1973 - 1974
Innredning av maskinverksted. (Vollmesterarkivet)
1976
Omlegging av yttertak. (Vollmesterarkivet)
1978
Utvendig maling. (Vollmesterarkivet)
1982
Senking av tak snekkerverksted. (Vollmesterarkivet)
1988
Generell oppussing og oppgradering av tekniske anlegg. Tilpasning til nye arbeidsmiljøkrav.
1989
Nye takrenner, nye innervinduer (24 stk), maling innvendig. (Vollmesterarkivet)
1991
Gårdsplassen asfaltert. (Vollmesterarkivet)
1992
Innredet lagerrom i kjeller. (Vollmesterarkivet)
1995
Vask og maling av alle fasader. (HER)

Ingen treff