Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1116 Overbergets gårdsrom

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Overbergets gårdsrom
Inventarnummer 1116
Byggeår 1697
Opprinnelig bruk Gårdsrom
Nåværende bruk Gårdsrom
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele anlegget
Vernebegrunnelse Del av festningsverket
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Åpent gårdsrom med adkomst til 1062 og sortiport til søndre tenalje. Kuppelsteinsdekke. Brønnen er utsprengt i fjell, overdekket med jernbaneskinner og betong, med en luke av stål på toppen.  
Annet RA tegningsarkiv: 94-1511, 94-1445, 94-1597  

1697
Overbergets yttermurer i det vesentlige ferdigstilt. Gårdsrommet kom dermed til å fremstå som det omsluttede rommet mellom murene. Tenaljen er inntegnet på kart fremlagt ved besiktigelsesforretningen i 1701 (gjengitt hos Widerberg 1963: 85).
1898
Jernrekkverk oppsatt omkring brønnen.
1902 - 1903
I forbindelse med at Overberget ble oppgradert til et moderne anlegg ble det nye dekningsrommet for tårnkanonen bygget i gårdsrommet. Tvers over gårdsrommet ble det oppført en 1 m tykk bruddsteinsmur ca. 10,5 m lang og i en avstand av 6 m fra losjementsbygningen. Brønnen ble sprengt dypere og overdekket. (Widerberg 1963: 268ff)

Ingen treff