Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1082 Ravelinet

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Ravelinet
Inventarnummer 1082
Byggeår 1682–1683
Opprinnelig bruk Ravelin, dvs. en form for utenverk
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele verket
Vernebegrunnelse Del av festningsverket
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Regulært utenverk. Utvendig og innvendig revetert bruddsteinsvollmur. Hvelvet festningsport.  
Annet NRA KBK XVIII 33  

1671
Det tales allerede nå om «Pallisaderne ved Porten». Dette kan sikte til Gammelportens palisader, men mer sannsynlig sikter det til et provisorisk verk foran Østre kurtineport, mao. en forløper for Ravelinet. (Munthe 1906: 301)
1675
Det eksisterer nå et «nederste Revelin» (ved Vestre kurtineport). Munthe tolker dette dithen at det nå – ihvertfall nå; jfr. 1671 – også må eksistere et ravelin ved Østre kurtineport. (Munthe 1906: 301) Widerberg noterer: Samtidig med at den lange linje over østre port d.å. ble forsynt med brystvern og bro, ble det også arbeidet på Ravelinet utenfor porten. Tømmermennene tømret opp et brystvern her og bygde en corps de garde. Året etter ble Ravelinet omgitt med en palisadering. (Widerberg 1963: 50)
1680
På et kart fra ca. 1680, antagelig tegnet av A. Coucheron, vises Øvre ravelin som en liten lynette med den såkalte Øglen utenfor. (Widerberg 1963: 49)
1682
Murmester Johan Olsen fikk utbetalt penger for arbeid på Ravelinet, Stortårnet og Prins Georg. (Widerberg 1963: 60)
1685
Batteriet i Ravelinet bygget. Til fylling i vollgangen ble det her brukt skjell som var samlet ved Berby (Munthe 1906: 428)
1696 - 1698
I bygningsforslaget for 1696 ble det foreslått å forsyne den indre dosering av vollen i Ravelinet med en støttemur av løs stein for å holde på jorden. Dette arbeid ble utført i 1698. I besiktigelsesforretningen av 1701 karakteriseres Ravelinet som ganske forfalt. I verket fantes en brøstfeldig (skrøpelig) corps de garde. (Widerberg 1963: 75)
1706
Arbeidet med Enveloppen, i fortsettelsen av Ravelinet, påbegynt. (Widerberg 1963: 102f)
1709
Ravelinet og Underdragen ombygget. Ravelinets mur skulle gjøres 9 fot tykkere og bringes til samme høyde som Underdragen og Enveloppen I. Før ombyggingen hadde Ravelinet den profl som tegningen gjengitt s . 101 hos Widerberg viser. Jordbermen ble fjernet og den nye muren ble bygget under og foran den gamle. Den gamle muren måtte stemples av med mastetømmer, og arbeidet måtte gjøres stykkevis på en lengde av 2-3 roder ad gangen, inntil den nye muren var ført opp så høyt som til foten av den gamle. Murens nye profil er vist øverst på tegningen. Den skraverte del betegner hva som allerede er ferdig Den uskraverte del mangler ennå.
1715
De indre forstøtningsmurene for vollgangen i Ravelinet satt i stand. Det ble også ført opp en ny hvelvet port på Ravelinets innside. Til arbeidet ble det bl.a. brukt ca. 32.000 hollandske murstein og 69 lester kalk. Minermesteren tok ut gråstein under Underdragen. Over porten ble anbragt Kongens navnesiffer i forgylt jernblikk. (Widerberg 1963: 107)
1745
0020 Ravelinbygningen oppført.
1747
Forstøtningsmuren for vollgangen fra ravelinporten til Underdragens batteri ble ført opp fra

Ingen treff