Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0001 Corps de Garde

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Corps de Garde
Inventarnummer 0001
Byggeår 1754
Opprinnelig bruk Vaktbygning
Nåværende bruk Bolig
Antall etasjer 1,5
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Hovedstruktur, synlige og skjulte bevarte opprinnelige dører, himlinger, paneler og listverk før 1900
Vernebegrunnelse Meget velformet barokkbygning i tidstypisk utforming for militære vaktbygninger med åpenpilarhall i forkant.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Bruddsteinsgrunnmur  
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Trebjelkelag  
Vegger Pusset og malt teglsteinsmur med kvaderpusset pilarhall og hjørneinnramming  
Vinduer Fire og seksrams krysspostvinduer  
Dører Tofløyet dør med vindusfelt og buet avslutning  
Tak Mansardtak tekket med enkeltkrum glasert tegltakstein  
Piper En teglsteinspipe  

1842
Beskrives som inneholdende » 2 Værelser, hvoraf det ene er indrettet til 3 Cachotter »
1862
Beskrives som inneholdende » 2 Vagtværelser og 2 Cachotter »
1874
Reparert og innredet til kontor og reparasjonsverksteder for Kristiania Bataillon
1897
Loftet innredet til 3 værelser og forgang disponert av Arsenalet

Ingen treff