Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1060 Kasematt i Kongens bastion

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kasematt i kongens bastion/batten
Inventarnummer 1060
Byggeår Ca. 1670
Opprinnelig bruk Kasematt
Nåværende bruk Ubenyttet
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Hele.
Vernebegrunnelse Murt rom av betydelig alder i festningens eldste festningsverk utenfor Slottet. Stor pedagogisk verdi for formidling av festningsforsvar med flankeringssystemer. Deler som bør sikres ved fredning: Eksteriør: Hele. Interiør: Hele.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Annet Nedgangshus: Størrelse 4.4 x 2.6 m, innvendig bredde 1.8 m. Taket skråner ned mot bakken bak, har skifer på sidene og er gresskledd oppå. Kasematt: Nedgangen har to reposer til kasemattnivå, sidevegger av gråstein, hvelvet og skråner i ca 20 m ned mot kasematten. Kasematten er av gråstein, med hvelvet tegltak og med muren i Kongens batteri som yttervegger mot syd og øst. Både i kasematten og i nedgangstunellen er det jordgulv, med unntak av den delen av tunnelen som er trapp. Her er trappen av bruddstein. Det er to kanonåpninger med trelemmer og grunnflaten er ca 50 kvm.

1580
Ant. oppført samtidig med Kongens batteri for flankering av fjellskråningen sydøst for Slottet. Et stort tønnehvelvet rom med trappenedgang i hvelvet tunnel fra Arkeligården, ant. tegnet av Hans Paaske
1610
Forsterket med en pilar og 2 buer på langs i rommet
1932 - 1962
Portbygning over nedgangen oppført, arkitekt Arnstein Arneberg
1995
Kanonåpningenes luker fornyet

Ingen treff