Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0045 Søndre brakkestokk

Inventaropplysninger
Inventarnavn Søndre brakkestokk
Inventarnummer 0045
Byggeår 1744
Opprinnelig bruk Forlegning
Nåværende bruk Kontor
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør ikke fredet.
Vernebegrunnelse Enkel, harmonisk forlegningsbygning av tradisjonell, militær form (jf. f.eks. Nyboder i København). Danner sammen med de opprinnelig identisk utformete og innredete inv.nr. 46 og 47 en verdifull gruppe med markante former fra 1600- og 1700-tallet. Interiørene sterkt preget av en meget skiftende historie som har etterlatt lite av eldre detaljer.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Bruddsteins grunnmur. Kjeller under hele bygget
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Trebjelkelag
Vegger 1 1/2 steins pusset og malt teglsteinsmur
Vinduer Toramsvinduer med tre glass i rammen. Takvinduer
Dører En- og tofløyete fyllingsdører med vindusfelt
Tak Valmtak tekket med enkeltkrum tegltakstein
Piper To teglsteinspiper

1744
Oppført som mannskapsforlegning. Tegning fra 1788 viser at bygningen huset gifte mannskaper med et lite rom pr. husstand og kjøkken med grue i gangen felles for 2 husstander.
1825
Tidligere delvis ominnredet med færre værelser. I bruk som boliger for offiserer og underoffiserer ved de militære verksteder, en stor tilskjærersal, en arbeidssal og et lite kontor for intendanten.
1862
I bruk bare som bolig, verkstedet flyttet til inv.nr. 46
1880
I bruk som skolelokaler og tilskjærerverksted
1910
Ominnredet til kontorer for forskjellige militære avdelinger, endring av innganger, riving og oppsetting av vegger og piper m.m.
1955
Kontorer innredet på loftet for FBT
1962
1.etg. ominnredet for FBT's kontorer, bl.a. ny innv. trapp

Ingen treff