Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0002, seksjon 6 - Sydfløyen

Inventaropplysninger   
Inventarnavn Sydfløyen
Inventarnummer 0002
Byggeår 1299–ca. 1304
Ant. etg. 2
Vernestatus Fredet
Verneomfang Automatisk fredet etter kulturminneloven § 4 og behandles i samsvar med kulturminneloven § 3, jf. § 8.
Eksteriør  
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Bruddsteinsgrunnmur fundamentert på fjell. Tønnehvelvet kjelleretasje under kirkerommet,tilknyttet Mausoleet  
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Trebjelkelag  
Vegger Fuget teglsteinsmur. Mot vest og syd er det dessuten bruddsteinsmur opp til underkantvindu i 1.etg.  
Vinduer Kirkerommet har nirams smårutete krysspostvinduer med et svakt buet småruteteenramsvindu som avslutning. Christian 4.s sal har firerams smårutete krysspostvinduer.  
Dører Tofløyet smijernsdør med svakt buet avslutning og med rike detaljer  
Tak Valmtak med loftet delt i to etasjer, tekket med svart glasert enkeltkrum tegltakstein  

1299 - 1304
Oppført
1540
Påbygget en etasje. Kjelleren ombygget med bl. a. fangehull
1550
Kirke innredet i del av 1. etg.
1577 - 1578
Hele 1. etg. innredet til kirke. 2 etg. innredet til konge- og dronningsleilighet
1738 - 1740
Øverste etasje delvis revet og gjenoppført med tre rom for Overhoffretten (nåv. Christian 4.s sal),kirken innredet med nåv. vindusåpninger, altertavle, prekestol ogdøpefont. Nåv. valmtak oppført. To lange tønnehvelv bygget i kjelleren.
1817 - 1866
Arkivlokaler for Riksarkivet i kjelleren, fra 1842 også på loftet
1820
Kirken ominnredet
1867 - 1905
Loftet innredet til munderingskammer 1867, fra 1875 benyttet av Arsenalet som også bruktekjelleren etter Riksarkivet
1920
Delvis restaurering av kirken med bl.a. ny kongestol. Arkitekt Holger Sinding-Larsen
1932 - 1958
Hele fløyen restaurert. Arkitekt Arnstein Arneberg
2010
Fasader delvis omspekket med kalkmørtel, taktekking omlagt med gjenbruk av stein mot nord og øvrig med ny glassert takstein.

Ingen treff