Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0007 Fengselsdirektørboligen

Inventaropplysninger   
Inventarnavn Fengselsdirektørboligen
Inventarnummer 0007
Byggeår 1858
Opprinnelig bruk Bolig/ Kontor
Nåværende bruk Kontorer
Ant. etg. 2
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Interiøret i sin helhet Formål sikre bevarte deler av opprinnelig rominndeling, panel, dører, listverk, trapper, trapperom og fast innredning inkl. loft og kjeller
Vernebegrunnelse Harmonisk og tidstypisk bolighus av liten leiegårdstype fra midten av 1800 – tallet. Godt bevart uten større ombygninger. Inngangsdører, vinduer og i stor grad innvendige dører er de opprinnelige, men med en del nyere omramninger.
Eksteriør  
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Bruddsteinsgrunnmur  
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Trebjelkelag  
Vegger 1 1/2 steins pusset og malt teglsteinsmur delvis kvaderpusset og med forhøyete gavler  
Vinduer Krysspostvinduer, treramsvinduer med buete smårutete topprammer  
Dører Tofløyet fyllingsdør med smårutete vindusfelt  
Tak Saltak tekket med flat falset tegltakstein og med forhøyete gavler  
Piper To teglsteinspiper  

1858
Oppført som bolig for fengselets verksmester, fengselsprestkontor, pakkrom og arkiv. Senere bebodd av forskjellige. Eldre foto viser hovedinngang midt på østre langvegg og at her var utsalg av produkter fra fengselets verksteder.
1896
I sin helhet bebodd av fengselets direktør
1954
Overtatt av Forsvaret og tatt i bruk til skolerom og kontorer
1996
I bruk som kontorer for Feltprosten

Ingen treff