Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0071 Oslo Militære Samfund, sidebygningen

Bygningen ble avhendet 2015.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Oslo Militære Samfund, sidebygningen
Inventarnummer 0071
Byggeår 1940
Opprinnelig bruk Bolig/ Uthus
Nåværende bruk Bolig/ Uthus
Ant. etg. 2
Vernebegrunnelse Tilpasningsarkitektur der detaljeringen er nøye sam- og underordnet formspråket i hovedbygningen. Beliggenheten inntil murverket i Kronprinsens bastion er lite heldig.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur av bruddstein og betong
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Betong
Vegger Pusset og malt teglstein
Vinduer To- og treramsvinduer
Dører Fyllingsdører
Tak Taket er bygget sammen med taket i Oslo Militære Samfund, og er svakt skrånet. Taket er tekket med bølgeblikk
Annet Huset er bygget inntil festningsmuren i Kronprinsens bastion

1940
Oppført som uthus / tilbygg. Grense mellom opprinnelig hovedbygning og tilbygg er tydelig markert ved en åpen og overdekket passasje syd for kjøkkenet fra gårdsplass til sideinngang.

Ingen treff