Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0002, seksjon 7 - Det kongelige mausoleum

Inventaropplysninger
Inventarnavn Det kongelige mausoleum
Inventarnummer 0002
Opprinnelig bruk Mausoleum
Nåværende bruk Mausoleum
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Automatisk fredet etter kulturminneloven § 4 og behandles i samsvar med kulturminneloven § 3, jf. § 8.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Bruddsteinsgrunnmur fundamentert på fjell
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon
Vegger Teglsteinsmur utvendig forblendet med naturstein
Vinduer Rosevindu med masverk mot syd. Seksrams krysspostvinduer mot vest
Dører Dør med vindusfelt av blyglass
Tak Saltak beslått med kobberplater

1948
Oppført på fundamenter og murer delvis fra middelalder, delvis fra 1774

Ingen treff