Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0651 Luftetårnet/kloakkanlegg

Inventaropplysninger
Inventarnavn Luftetårnet
Inventarnummer 0651
Byggeår 1939
Opprinnelig bruk Kloakkrenseanlegg
Vernestatus Fredet
Vernebegrunnelse Saklig og diskret utforming. Historiefortellende om en av de mange ledd i festningens historie, i dette tilfellet tidlig miljøvernhistorie.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Annet Tårnet er av betong forblendet med naturstein. Brystningen er tekket med skråstilte skiferheller

1939
Oppført som luftetårn for kloakkrenseanlegget
1949 - 1950
Tårnet kledd med naturstein for å harmonere med murverket i Kronprinsens bastion (løsningen konferert med arkitekt Arnstein Arneberg).
1978
Tilbygg til tårnets østside revet, og tidligere tildekket mur kledd med naturstein som det øvrige

Ingen treff