Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0002, seksjon 9 - Skriverstuefløyen

Inventaropplysninger
Inventarnavn Skriverstuefløyen
Inventarnummer 0002
Byggeår 1299 - ca. 1304
Ant. etg. 2
Vernestatus Fredet
Verneomfang Automatisk fredet etter kulturminneloven § 4 og behandles i samsvar med kulturminneloven § 3, jf. § 8.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Bruddsteinsmur fundamentert på fjell
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Trebjelkelag
Vegger Fuget teglsteinsmur. Høyt fremspringende utbygg på veggen mot vest er i sin helhet av fugetteglstein (Den «dobbelte hemlighet»)
Vinduer Firerams krysspostvinduer med blyglass mot Borggården og mot vest. Mot vest også ettoramsvindu med ett glass i rammen
Dører Gitterport til Mørkegangen
Tak Saltak tekket med flat falset tegltakstein mot borggården og med enkeltkrum glaserttegltakstein mot vest
Piper En teglsteinspipe
Annet Jernankere i etasjeskillet mot Borggården med årstallet 1638

1299 - 1304
Underbygningen med inngangstunnelen Mørkegangen og forsvarstunnelen Lønngangenoppført
1579
Overbygning oppført i utmurt bindingsverk
1638
2.etg. og store deler av 1.etg. revet og gjenoppbygget i nåværende form
1825 - 1866
1.etg. i bruk som Riksarkiv
1825 - 1905
2.etg. i bruk som rustkammer, fra 1866 begge etasjer
1905 - 1925
Reparert med ny takkonstruksjon og nytt trebjelkelag. Arkitekt Holger Sinding-Larsen
1932 - 1963
Nyinnredet. Arkitekt Arnstein Arneberg

Ingen treff