Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0057 Kommandantens stall

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kommandantens stall
Inventarnummer 0057
Byggeår 1891
Opprinnelig bruk Stall
Nåværende bruk Kontorer
Ant. etg. 1,50
Vernebegrunnelse Enkel bruksbygning med en tidligere vanlig funksjon i festningsområdet som det ikke lenger finnes bevarte eksempler på. Viktig historiefortellende element til tross for nyere vinduer og omfattende nyinnredninger. Vinduer og fyllingsdører stammer fra revne tyskerbrakker.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur og pilarer av bruddstein
Bæresystem Bindingsverk. Trebjelkelag
Vegger Bindingsverksvegg kledd med staffpanel. Nordre langvegg har nyere faspanel
Vinduer Torams vinduer med tre glass i rammen
Dører Fyllingsdører. Tofløyet labankport utv. panelt med staffpanel i vestgavlens røsttrekant
Tak Saltak tekket med enkeltkrum tegltakstein
Piper En teglsteinspipe

1891
Oppført som erstatning for den stallen som måtte rives pga. arsenalets (inv.nr. 65) utvidelse. Inn- og utvendig panelt bindingsverk. Inneholdt stallrom med 5 spilltau, vognremisse, fôrgang og høyloft.
1910 - 1911
Utvendig betongstøpt gjødselbinge anlagt inntil grunnmuren
1945 - 1946
Ombygget til formannskontor for festningens vedlikeholdstjeneste. Vinduer og en del fyllingsdører fra revne tyskerbrakker innsatt.

Ingen treff