Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0020 Blykjelleren

Bygningen er antatt oppført før år 1600, som underjordisk ammunisjonslager eller flankeringskasematt. Fundament og vegger er av bruddsteinsmur, med saltak tekket med enkeltkrum takstein. Bygningen ble utvidet på 1600-tallet, hvor den også ble forbundet med inventar nr. 19 (Skarpenords kruttårn), gjennom en underjordisk hvelvgang.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Blykjelleren
Inventarnummer 0020
Byggeår Ca 1600 og 1657
Opprinnelig bruk Ant. flankeringskasematt
Nåværende bruk Ingen
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Hele.
Vernebegrunnelse Spesiell bygning med uklar historie og sjelden, underjordisk forbindelsesgang til inv.nr.19.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Bruddsteinsmur fundamentert på fjell.
Bæresystem Bærende bruddsteinsmur.
Vegger Bruddsteinsmur. Indre del i pent utført murverk, med mer rotete mur i langveggene mot øst. Hvelvet innvendig mursteinstak hvor vestre del er eldst. Opprinnelig forskjellig lengde på langveggene. Bruddet følger den opprinnelig Skarpenords østflanke, synlig i utvendig ståfuge i bastionens nordre fas. I søndre langvegg er det antydning til høyre anslag for eldre dør. Øvre del av gavl mot øst, utvendig kledd med tømmermannspanel.
Dører Labankdør panelt med faspanel i fiskebensmønster, og med buet avslutning.
Tak Saltak tekket med enkeltkrum tegltakstein.
Annet Overhvelvet rom dekket av tretak. Underjordisk gang fører til kruttårnet østenfor (inv. nr. 19). Murverket viser flere byggefaser innvendig: mot vest, mot øst og øvre del.

1593 - 1600
Oppført ant. som flankeringskasematt før år 1600 i henhold til opprinnelig plan for festningen. Tilhører den opprinnelige planen for Skarpenord med østflanke på skrå, gjengitt på Geelkercks kart til forslag fra 24. april 1649. Utvidet i lengderetning på 1600-tallet. Ant. 1657 forbundet med inv.nr. 19 gjennom en underjordisk hvelvgang.
1773
Årstall på hjørnestein over bakkenivå. Betegner ant. reperasjon eller forhøyelse
1836
Betegnet som Materialhus på kart
1897 - 1900
På bygningstegning betegnet som Blykjeller og vist med utvendig tretrapp til loftsetasjen
1999
Oppusset innvendig med forsiktig rensing og fugeutbedring, som del av Akershus’ 700-års jubileum. Ny trapp og gulvplatå som forbindelse til hvelvgangen gjennom Inv.nr. 19, etablert. Elektriske installasjoner etablert som tilrettelegging for utstillingsformål.

Ingen treff