Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0047 Nordre brakkestokk

Inventaropplysninger
Inventarnavn Nordre brakkestokk
Inventarnummer 0047
Byggeår Mellom 1744 og 1759
Opprinnelig bruk Forlegning
Nåværende bruk Bolig
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Opprinnelig struktur og eldre synlige og skjulte bevarte opprinnelige dører, himlinger, paneler og listverk.
Vernebegrunnelse Har i motsetning til inv.nr. 45 og 46 hatt en mindre omskiftelig historie, og har derfor også beholdt mer av opprinnelig innvendig struktur og med tilhørende detaljer av noe alder. østre leilighet har f.eks. i stor grad dører med belistning ant. fra 1902. Muligheter for funn av eldre detaljer bak senere innkledninger. Se forøvrig innv.nr. 45.
Inventaropplysninger
Inventarnavn Nordre brakkestokk
Inventarnummer 0047
Opprinnelig bruk Forlegning
Nåværende bruk Bolig
Ant. etg. 1
Vernestatus I
Vernebegrunnelse Har i motsetning til inv.nr. 45 og 46 hatt en mindre omskiftelig historie, og har derfor også beholdt mer av opprinnelig innvendig struktur og med tilhørende detaljer av noe alder. østre leilighet har f.eks. i stor grad dører med belistning ant. fra 1902. Muligheter for funn av eldre detaljer bak senere innkledninger. Se forøvrig innv.nr. 45. Deler som bør sikres ved fredning: Eksteriør: Hele. Interiør: Opprinnelig struktur og eldre synlige og mulig innkledde detaljer.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Bruddsteinsgrunnmur
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Trebjelkelag
Vegger 1 1/2 steins pusset og malt teglsteinsmur
Vinduer En- og toramsvinduer med tre glass i rammen
Dører Tofløyete fyllingsdører med vindusfelt
Tak Valmtak tekket med enkeltkrum tegltakstein
Piper Tre teglsteinspiper

1759
Vist på Scheels oppmålingskart fra 1759. Ant. oppf. 1744–1759
1825
I bruk som bolig for gifte militære mannskaper og slavegevaldigere
1862
I bruk som bolig for 12 gevaldigere og noen få militære mannskaper
1864 - 1865
Ominnredet til bolig for 5 ansatte ved Detachementet, fortsatt det opprinnelige antall rom
1902
Innredet til 3 leiligheter
1911
Inneholdt 4 kontorrom, en 5-roms og en 7-roms leilighet for henholdsvis vollmester og vaktmester
1930
Inneholdt 3 leiligheter for vollmester og 2 vaktmestere

Ingen treff