Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0060 Arsenalforvalterboligen

Inventaropplysninger
Inventarnavn Forvalterbolig for Hovedarsenalet
Inventarnummer 0060
Byggeår 1860
Arkitekt Schirmer og von Hanno
Opprinnelig bruk Bolig/ Kontorer
Nåværende bruk Kontorer og verksteder
Ant. etg. 2,50
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Trapperom m/ oppr. trapp, listverk, dører og panel.
Vernebegrunnelse Tidstypisk bruksbygning i upusset tegl. Del av større anlegg se inv.nr. 62 og 65. Godt bevart eksteriør, men med nyere hoveddør og vinduer i opprinnelig hovedform. Interiører platekledd, mulighet for oppr. paneler og himlinger bak nye kledninger.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur og fundament av bruddstein. Grunnmuren har sokkelgesims av huggen granitt. Kjellergulvet er støpt på kult, delvis belagt med skiferheller. Noe grunnfjell. Bærevegger i kjelleren er delvis av bruddstein og delvis av mur.
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Trebjelkelag
Vegger 2 steins fuget teglsteinsmur med forhøyete gavler
Vinduer Firerams krysspostvinduer med svakt buet avslutning, og med ett- og to glass i rammen. I gavlene toramsvinduer med to glass i rammen
Dører Tofløyet fyllingsdør med vindusfelt, og med et svakt buet enrams vindusfelt over. Fyllingsdør mot gårdsplass
Tak Saltak tekket med enkeltkrum tegltakstein. Uthuset har pulttak med stålplater som imiterer krum takstein
Piper Tre teglsteinspiper

1860
Oppført som kontorer for Sanitetsintendanturen i 1.etg., leilighet for Hovedarsenalsforvalteren i 2.etg.
1888
Avdelt 2 nye rom i 1.etg. for rettslokale
1946
Hele bygningen tatt i bruk til kontorer
1950
Innredet for Forsvarets legevakt
1958
Ominnredet til kontorbruk og postkontor

Ingen treff