Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0031 Undervisning- og gymnastikksal

Bygningen ble avhendet 2017.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Ingeniørstallen/gymsal
Inventarnummer 0031
Byggeår 1897
Opprinnelig bruk Stall
Nåværende bruk Gymnastikksal/ Kontorer
Ant. etg. 2
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Bevarte opprinnelige hovedstrukturer, omfatter ikke senere tilbygg
Vernebegrunnelse Tidstypisk bruksbygning i enkle former i upusset rød tegl. Tilbygget fra 1949 er et forholdsvis spartansk gjennomført bygg, men i markante funksjonalistiske former utvendig. Godt bevart utvendig, og i tilbygget fra 1949 delvis også innvendig.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Bruddsteingrunnmur med sokkelgesims av huggen granitt
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Trebjelkelag
Vegger 1 1/2 steins fuget teglsteinsmur, med forhøyete gavler og markert gesims
Vinduer Enramsvinduer med tre glass
Dører Tofløyet panelt dør i vestgavlen og tofløyet fyllingsdør i nordre langvegg
Tak Saltak tekket med enkeltkrum tegltakstein
Annet Bygget består av tre deler, gymsalen, et mellombygg og en kontorfløy. Ingeniørstallen brukes idag som gymsal. Både mellombygget og kontorfløyen er en trekonstruksjon. I mellombygget er 1. etasjes gulv støpt, ellers er det tregulv. Gulvene er her belagt med enten linoleum eller terrazzo. Yttervegger av panelt bindingsverk. Innvendige vegger er enten platekledd eller panelt. Himlinger er også platet eller panelt. Begge deler av bygget har saltak tekket med eternitt og bølgeblikk. Det er gymsalen som omtales i bygningsbeskrivelsen ovenfor.

1917
Ombygd til gymnastikksal
1949
Tilbygd trebygning mot øst med undervisningslokaler for Luftkrigsskolen og mellombygg med garderober for gymnastikksalen
1955
I en periode utleid til Norges geografiske oppmåling

Ingen treff