Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0017 Offentlige toaletter

Inventaropplysninger      
Inventarnummer 0017
Byggeår 1952
Opprinnelig bruk Toaletter
Nåværende bruk Toaletter
Antall etasjer 1
Vernestatus Verneklasse 0 (inngår i automatisk fredet område)
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Betongfundament  
Bæresystem Armert betong  
Vegger Betong yttervegg og bærevegg  
Dører To tredører  
Tak Flatt betongtak med jord og torv over  
Annet Anlegget ligger inngravd i vollen på nordsiden av Kongens batteri med to døråpninger i muren