Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1058 Festningsbroen

Inventaropplysninger
Inventarnavn Festningsbroen
Inventarnummer 1058
Byggeår 1921
Opprinnelig bruk Bro
Nåværende bruk Bro
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele.
Vernebegrunnelse Meget velformet bro i harmoniske nyklassisistiske former. Representativ utforming som beriker miljøet, både som entre foran Festningsporten og i Kongens gates gaterom. Vindebro-delen nærmest festningsporten er en rest av broen fra 1848. Deler som bør sikres ved fredning: Hele.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Annet Vindebroen: 3.2 m bred og 4.3 m lang. Stålkonstruksjon med gangbro av impregnerte trebjelker. Broen kan heises opp foran portåpningen. Resten av broen er 37 m lang og av betong med åpen kjørebredde på 5.3 m. Den hviler på 3 bruddsteinsbuer med to søyler i hver og en dobbelt buegang med 4 søyler i hver. Buegangen nærmest festningsplassen er bygget sammen med den lave muren langs plassen. Fyllingen ned til Festningsplassen på nedre festning i fortsettelse av broen er 21 m lang og er belagt med brostein.

1848
Oppført som bro over festningsgraven med vindebro utenfor Festningsporten, arkitekt B.N. Garben
1919
Konkurranse for ny bro i forbindelse med Kongens gates forlengelse gjennom festningsgraven, vinner Gudolf Blakstad
1985
Kjørebanen fornyet for å bære brannvesenets nye og tyngre utrykningskjøretøyer

Ingen treff