Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0012 Halmlageret

Det tidligere lageret for halm og brensel ble oppført i 1861, og ligger parallelt med kongens gate i østre ende av indre festning. Kort tid etter oppførelsen ble det forlenget til nåværende lengde og tatt i bruk som fabrikatlager og verksted. Bygningen er en enkel og tidstypisk bruksbygning fra 2. halvdel av 1800-tallet. Den er oppført i upusset teglstein, med et antall garasjedører og porter på bygningens langside. Bak- og endeveggene er festningsmurene i Kronprinsens bastion.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Halm- og brensellager/Verkstedet
Inventarnummer 0012
Byggeår 1861
Opprinnelig bruk Lager
Nåværende bruk Lager/ Verksted
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Hvelvete rom 1. etasje, kaldtlager sør, hovedstruktur med bæresystem og etasjeskiller
Vernebegrunnelse Enkel, tidstypisk bruksbygning i upusset tegl fra 2. halvdel av 1800-tallet. En del ombygd og ominnredet.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Bruddsteinsgrunnmur fundamentert på fjell
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Trebjelkelag
Vegger 2 steins fuget teglsteinsmur. Bak- og endevegger er festningsmurene i Kronprinsens bastion
Vinduer Seksrams krysspostvinduer med ett- og to glass i rammene. Smårutete enrams støpejernsvinduer. Smårutete runde støpejernsvinduer. Div. takvinduer.
Dører To dører panelt i fiskebensmønster. Åtte tofløyete garasjeporter i stål. Tre tofløyete panelte garasjedører. Tofløyet panelt inngangsdør.
Tak Saltak tekket med enkeltkrum tegltakstein

1861
Oppført som lager for halm og brensel
1896
Forlenget til nåv. lengde og etterhvert også tatt i bruk som fabrikatlager og noen verksteder
1965 - 1991
Loftet innredet til restaureringsatelier og ca. 1975 også fotoatelier for Riksantikvaren
2008
I forbindelse med ommuringsarbeider på Kronprinsens bastion (hvis ene fase danner yttervegg for Halmlageret) ble det konstatert at takrenner og avløp fra bygning 12 var defekte og at dette ga vannlekkasje nedover festningsmurene. Nye takrenner ble utført i desember 2008. Det ble i hovedsak montert nye rennebeslag og renner av sink. I sammenheng med blikkenslagerarbeidene ble langsgående trelekt skiftet pga. rådeskade, supplert med noe underpapp for sikring av undertak.

Ingen treff