Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0022 Laboratoriekjøkkenet

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Ensomt fengsel / Laboratoriekjøkkenet
Inventarnummer 0022
Byggeår 1836
Opprinnelig bruk Fengsel
Nåværende bruk Restaurant
Antall etasjer 2,5
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør ikke fredet.
Vernebegrunnelse Enkel empirebygning med hjørnekvaderlisener og enkel empireportal. Utvidelsen fra 1915 i samme stil som den opprinnelige bygningen. Bare 1. etasje i vestre del har eldre interiørdetaljer (dører fra 1910), forøvrig innredning fra ca. 1945 og senere.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Bruddsteins fundamentmur, tilbygget på betong  
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Trebjelkelag  
Vegger 1 1/2–2 steins pusset og malt teglsteinsmur med kvaderlisener i hjørnene og på langveggene. Carl Johans monogram og årstallet 1836 over inngangsdør mot nordvest  
Vinduer I gavlene toramsvinduer med to glass i hver ramme. Forøvrig krysspostvinduer med fire og seks glass i hver ramme  
Dører Bl.a. to eldre fyllingsdører  
Tak Saltak tekket med flat falset tegltakstein, valmet i nordvestre ende  
Piper To teglsteinspiper  

1836
Oppført som ensomt fengsel. Kvadratisk bygning med pyramidetak som inneholdt 4 celler i hver etasje samt varmekammer for luftoppvarming i 1. etasje og fire «Korsgange» i 2. etasje. Antakelig var arkitekten ingeniørkaptein Michael Smith Arentz.
1862
Tatt i bruk som kjøkken for laboratoriene
1910
Ominnredet til verksted for Arsenalet med 3 rom i hver etasje, senket gulv i 1. etasje, ny skillevegg av mur og fjerning av innvendig trapp.
1915
Forlenget mot sørøst
1945
Tatt i bruk som kontorer
1996
Taket i sørøstre del omlagt og innskårne loftsvinduer erstattet med vinduer i takflaten
2013
Tatt i bruk som restaurant

Ingen treff