Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0009 Fengselskirken

Bygningen ble oppført i 1866. Arkitektene Schirmer og von Hanno tegnet flere prestisjebygg i Christiania på 1850- og 60-tallet. Fengselskirken er en rikt utformet teglsteinsbygning med en uvanlig kombinasjon av opprinnelige funksjoner. Kjøkken og bad lå i 1.etasje og kirkesal samt skoleværelse i 2. etasje. Bygningen ble ominnredet til kontorer, bibliotek og undervisningssal i 1948, mens kirkesalen ble restaurert i 1968. I dag blir bygningen brukt til kontorer og undervisning.

Inventaropplysninger   
Inventarnavn Fengselskirken
Inventarnummer 0009
Byggeår 1866
Arkitekt Heinrich Ernst Schirmer og Wilhelm von Hanno
Opprinnelig bruk Kirke, kjøkken, bad
Nåværende bruk Kontorer, undervisning
Ant. etg. 2
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Kirkesal 2. etasje med opprinnelig fast innredning og takverk, vindeltrapp til kjeller 1et. nord, innvendige etasjeskiller og støttesystem med støpejernstolper og trekonstruksjoner i hele bygget.
Vernebegrunnelse Rikt og spesielt utformet bygning med en uvanlig kombinasjon av opprinnelige funksjoner.
Eksteriør  
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Bruddsteinsgrunnmur med sokkelgesims av huggen granitt og kjeller med murte hvelv.  
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon.  
Vegger 2 steins fuget teglsteinsmur med delvis pusset og malt forhøyet gavl. Rikt detaljert murverk. To opprinnelige inngangsdører med rike smijernsbeslag.  
Vinduer Smårutete lansettvinduer, krysspostvinduer. Utv. gitter på alle vinduer i 1. etg.  
Dører Tofløyete fyllingsdører med profilerte ramtrær, utvendig panelt og med rike hengslingsbeslag av smijern.  
Tak Saltak i lengderetningen med forhøyete gavler. Taket for kirken på tvers av fasaden med et lite klokketårn over.  
Piper Høy utenpåliggende teglsteinspipe med åttekantet avslutning og kronet med brystvern  
Trapper, balkonger etc. Trapperom med vindeltrapp i granitt  

1866 - 1867
Oppført med dampkjeler og oppbevaringsrom for mat og brensel i kjeller, kjøkken og bad i 1.etg. og kirke og skoleværelse i 2.etg.
1887
Skolearealet tillagt kirkerommet
Tidl. proviantrom i l.etg. tatt i bruk som skolelokale
Etablert nødutgang fra kirken via inv.nr. 10
1948
Ominnredet til kontorer, bibliotek og undervisningssal
1968
Kirkesal restaurert med mange oppr. detaljer til bruk som forelesningssal
2010
Ved tilstandsanalyse ble det konstatert setningsskader i konstruksjonen samt en svært farlig pipe, sikret med lastestropper. Veggene hadde noe frostskadd tegl og endel løse fuger; mye fuktbindende sementmørtel i fugene. En senere undersøkelse av utvendige teglvegger gikk nærmere inn på skadebildet: Østvegg med brudd/riss i trukket gesims samt setningsskade/riss fra kirkevindu 2 og ned til gesims. Støpt sålbenk under vinduer i første etasje skadet. Antatt fare for utfall av teglstein i buer over kirkevinduer. Synlig svank i trukket gesims over kjellerdør samt løse fuger i bruddsteins grunnmur spekket med sementmørtel. Sydvegg: Nedre del av fremskutt mur pusset med (antatt) sementpuss og diffusjonstett maling. Skader på hjørnet syd-øst i forbindelse med taknedløp. Vestvegg hadde større setningsskader over dør, teglbue over trapp mot syd var i ferd med å falle ut. Det var brister i trekninger og sålbenker. Fugene var murt med kalkmørtel i inntrukne partier, ellers med sement. Innvendig var kjeller og hvelv oppmalt i tett plastmaling. Kraftig avflakning i flere rom/tak, spesielt yttervegg mot vest og i rom innenfor defekt nedløp/avrenning ved nordre inngang. Setninger bl.a. mot inngangsdør nord med dårlig tetning til følge. Setninger gir bl.a dårlig tetning rundt inngangsdør nord.
2012
Rehabilitering gjennomført. Arbeidene omfattet: - NIKU utførte fargeundersøkelser av gesims, trekninger og søyler - Utbedring av teglpipe på nordøstre fasade, herunder ommuring av pipetopp, utskiftning av dårlige teglstein, utbedring av mørtelfuger samt blikkenslagerarbeider. - Utbedring av klokketårnet på hovedskipets vestgavl, med ommuring av øvre del og utkrassing/omspekking av øvrige mørtelfuger. - Generell utbedring av mørtelfuger på fasadene, herunder omspekking av løse samt sementrike mørtelfuger. - Utbedring av mørtelskader på trekninger og gesims. - Utbedring av sprekker i murverk, herunder ommuring av vindusoverdekninger. Utbedring av sprekker på innside av yttervegg i trapperom mot sørvest. - Murt/slemmet røkkanal mellom trapperommet og teglpipen ble fjernet, med markering av det tidligere innslaget i teglpipen.

Ingen treff