Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0008 Kornmagasinet

Det tidligere kornmagasinet ble oppført i 1788 i nærheten av festningsbroen. I 1820 ble det ominnredet til slaveri. I 1948 ble bygningen tilbakeført til Forsvaret, og har siden fungert som bibliotek, kontor, vakt og selskapslokale. Huset er et godt eksempel på en historisk bruksbygning med skiftende bruk og tilhørende endringer. Den opprinnelige formen på bygningskroppen er intakt. I 2011 gjennomgikk huset en rehabilitering hvor samtlige fasader ble utbedret og skader som følge av en brann på 1800-tallet ble reparert.

Inventaropplysninger   
Inventarnavn Kornmagasinet
Inventarnummer 0008
Byggeår 1788
Opprinnelig bruk Kornmagasin
Nåværende bruk Vakt, forlegning, kontorer, selskapslokale
Ant. etg. 2,5
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Rest av kjeller, hovedstruktur med bevarte celler 1 etasje markert på plantegning, oppr. celledører, synlig og skjult tak og veggbehandling med dører og listverk før 1900, trappehus med jerntrapp.
Vernebegrunnelse Godt eksempel på gammel bruksbygning i enkle former med skiftende bruk og tilhørende endringer, men med opprinnelig hovedform inntakt.
Eksteriør  
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Bruddsteinsgrunnmur, pusset og malt  
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Trebjelkelag, teglsteinshvelvet stålbjelkelag i trapperom.  
Vegger 2 steins pusset og malt teglsteinsmur. Stenplate over vestre inngangsdør med innskrift: «MDCCLXXXVIII» (1788)  
Vinduer En, to- og trerams smårutete samt toramsvinduer med stålgitter utvendig. Div. takvinduer  
Dører Dør med fyllinger og innfelt panel  
Tak Halvvalmet tak mot syd, tekket med enkeltkrum tegltakstein  

1788
Oppført til kornmagasin.
1820
Ominnredet til slaveri med store rom i hver etg., sovesaler i 2.etg. og på loft.
1835 - 1838
Innredet «Cachotter», 2 sykeværelser, markententeri. I 1. etasje var 16 celler i nordre del og kontorer, bad m.m. i søndre. I 1. etasje var fangeceller, sykeceller, legekontor m.m. På loftet var tre sovelokaler for fanger samt et par funksjonærrom.
1873 - 1874
Delvis brent og reparert
1894
Brannsikret med ildfast trappehus og jerntrapp. Innredet 20 celler i hver etg.
1948
Bygningen tilbakeført til Forsvaret. I 1. etasje ble nordre del innredet til bibliotek og søndre til kontorer. 2. etasje ble innredet til kontorer og loftet til lager.
2009
En større del av sydfasadens puss falt ned i desember 2009.
2010
Prosjektert full pussutbedring av samtlige fasader samt reparasjon av vinduer og dører.
2011 - 2012
Prosjekterte arbeider utført. Underveis i prosjektet ble det oppdaget råtesoppskader i losholter over vinduer samt i taksperrer. Råtesoppskadene ble av Mycoteam antatt å skrive seg fra tidligere taklekkasjer, fuktinnsig gjennom fasaden og sannsynligvis slukkevann brukt ved en brann for mange år siden. Skadene var av eldre dato, og har utviklet seg sakte over mange år. Det ble ikke registrert visuelle tegn til pågående angrep av ekte hussopp. Fasadene ble pusset med St. Astier NHL 3,5, og malt opp i en St. Astier kalkmaling med farvekode 341. Vinduer og dører ble malt i linoljemaling med farvekode NCS 4550 Y60R. Samme farveholdning ble brukt på bygning 014.

Ingen treff