Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0005 Søndre brohus

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Søndre brohus (tidligere Finansdepartementets verdipapirlager)
Inventarnummer 0005
Byggeår 1867
Opprinnelig bruk Lager
Nåværende bruk Ubenyttet
Antall etasjer 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Omfatter ikke nyere innredning
Vernebegrunnelse Tidstypisk, liten bruksbygning med gode huggensteinsdetaljer. Interessant opprinnelse som belyser tidens enklere samfunnsforhold og en lite kjent side ved festningens mange funksjoner. Sammen med inv.nr. 6 er den symmetrisk utformet og danner ramme om Festningsporten. Inngangsport ant. ikke opprinnelig.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Bruddsteinsgrunnmur  
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon  
Vegger 1 1/2 steins teglsteinsvegg med avtrappet gesims. Østre langvegg er festningsmuren mot Kongensgate. Granittstein med årstallet 1869 over inngangen  
Vinduer To smårutete og svakt buete støpejernsvinduer med utvendig stålgitter, samt sålbenk og overinnramning av huggen granitt  
Dører Tofløyet labankdør, utvendig panelt med stående faspanel  
Tak Pulttak av tre på innvendig teglsteins hvelvkonstruksjon. Tekket med stålplater som imiterer krum takstein  

1867 - 1869
Oppført som verdipapirlager (stempelpapir?) for Finans- og tolldepartementet etter tegning signert 1.2.1867 ant. utført av Otto Fougner, Akershus Ingeniørdetachement. Se også inv.nr. 0006.

Ingen treff