Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0013 Store provianthus

Inventaropplysninger
Inventarnavn Store provianthus
Inventarnummer 0013
Byggeår 1690
Opprinnelig bruk Proviantmagasin
Nåværende bruk Kafe/kantine, garderober
Ant. etg. 2
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Innvendige etasjeskiller og støttesystem av trekonstruksjoner i hele bygget, trapperom med enkelte eldre trapper, tverrgående skillevegger i bindingsverk i søndre del. Bevarte opprinnelige teglgulv i 1. et.
Vernebegrunnelse Godt eksempel på militær nyttearkitektur fra 1600–1700 tallet. Godt bevart magasinbygning av høy alder. Vinduer i stor grad gamle.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Bruddsteinsgrunnmur
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Trebjelkelag forankret med murankere
Vegger 2 steins pusset og malt teglsteinsmur med forhøyete gavler
Vinduer Små enramsvinduer delvis med gitter utvendig
Dører Dører med buet avslutning, kledd med kraftig profilert panel i fiskebensmønster. Tofløyet panelt dør
Tak Saltak tekket med enkeltkrum tegltakstein
Piper En teglsteinspipe

1757
Forlenget med midtre og nordre del
1826 - 1911
Betegnet og brukt som «De 3 vestre kornmagasiner»
1830
Dører og vinduer flyttet fra østre til vestre langvegg etter omlegging av veien til øvre festning pga. fengselet
1950
I en periode lokaler for hærmuseet

Ingen treff